Norske Linkpulse gjør suksess hos europeiske mediehus

Nær 500 nettaviser bruker klikkanalyse-tjenesten til det vesle selskapet.

Norske Linkpulse gjør suksess hos europeiske mediehus
Nils Christopher Hofgaard og Aleksander Lidén Pettersen hos Linkpulse. Bilde: Harald Brombach

SKI/AKERSHUS (digi.no): En rekke av de største mediehusene i Skandinavia har tatt i bruk et analyseverktøy som heter Linkpulse. Dette verktøyet utvikles og selges som en tjeneste av det vesle, norske selskapet Number 42, et selskapet som er et bevis på at det ikke er antall ansatte eller fancy kontorlokaler som er det avgjørende for å nå ut til store kunder.

De siste månedene har også flere store, tyske nettaviser – som Spiegel Online og Die Welt – tatt i bruk Linkpulse, som skal gjøre det mulig for redaksjonene i nettavisene med å øke trafikken, ved å hjelpe dem med å plassere sakene på riktig flate, sted og tidspunkt.

Lang historikk

Noen vil kanskje huske Linkpulse som et produkt som har blitt tilbudt i lang tid. Til digi.no forteller Nils Christopher Hofgaard, teknologidirektør og medgründer i Number 42, at det hele startet i SOL i 1998, da man ville finne ut om bilde- eller tekstlenker førte til flest klikk.

Løsningen ble året etter spunnet ut i selskapet Onsite Solutions, hvor Hofgaard ble ansatt som nyutdannet i 2000. Men Hofgaard forteller at Linkpulse fra starten av var et lite sideprosjekt i selskapet, hvor det mest var publiseringsløsninger det ble satset mest på.

I etterkant av studier i Australia ble Hofgaard, som fortsatte å bo «Down Under», tilbudt å lage en ny versjon av Linkpulse. Dette ble til versjon 3.

Oppkjøp

– Men firmaet hadde ikke inntekter fra Linkpulse og var i utgangspunktet «ferdig», forteller Hofgaard. Han syntes det var synd å ikke ta satse videre på løsningen og overtok derfor selskapet og de 23 daværende kundene sammen med daglig leder Tarjei Gilbrant den 1. januar 2014, helt uten eksterne investorer.

Kostnadene ble kuttet, noe som innebar at det bare var Gilbrant og Hofgaard igjen i selskapet.

– Målet var å gå break even det første året. Vi greide det etter tre måneder og kunne begynne å ta ut lønn, forteller Hofgaard.

Produktet hadde dog behov for mange forbedringer, noe som førte til at dagens versjon, Linkpulse 4, ble utviklet. Nå er Linkpulse 5 under utvikling, uten at Hofgaard vil si så mye om hva som kommer av nyheter. Han nevner likevel at det vil komme store designendringer, økt fleksibilitet knyttet til blant annet hva man logger og hvordan tallene brukes, samt en del smart logikk rundt dette. Forventet lanseringstidspunkt er i slutten av det inneværende kvartalet.

Siden oppkjøpet har selskapet fått ytterligere tre ansatte innen utvikling eller salg og kundesupport. Dette inkluderer Aleksander Lidén Pettersen, som er kundeansvarlig i selskapet.

Pettersen forteller at det skal ansettes to til fire personer til, både en tekniker og noen på kunde- og salgssiden.

– Det handler litt om at vi ønsker å ha tett kontakt med kundene. Man kjøper ikke bare produktet vårt, men får også tilgang til kompetansen vår som vi har lært på tvers av nettavisene. Men kontakten er mest på prosjektbasis og ikke så mye i form av avbrudd på grunn av support, sier han.

Sporer alt

Sammen med Hofgaard forteller Pettersen at Linkpulse har mulighet til å spore absolutt alt som foregår på websidene. Det er også mulig å få skreddersydd logging av ting som ikke er vanlige målepunkter, inkludert brukere med abonnement, alder og kjønn.

Kundene kan få tilpasset et dashbord etter egne behov, og ulike avdelinger kan bli vist ulike dashbord.

– Hele filosofien bak er at det skal være enkelt, at man kan se enkle tall og få et bilde av situasjonen bare ved å kaste et blikk på siden, sier Hofgaard.

Blant annet kan man se hvordan sakene på forsiden går på de ulike plassene, sammenlignet med tall for saker som har ligget på de samme plassene i løpet av de fire foregående ukene.

– Vi har også stor tro på gjenbruk av egne trafikkdata, sier Hofgaard. Det vil si at dataene fra Linkpulse kan mates inn igjen i publiseringsløsningen og kan brukes til slik som personalisering og autodesking, i tillegg til det mer selvfølgelige, som «mest lest»-lister og lignende.

– Vi har gode API-er til å hente ut dataene. Vi tror dette gir betydelig merverdi for kunden.

I tillegg tilbyr en løsning som kaller for Probatio, som Hofgaard omtaler som A/B-testing på steroider. Det dreier seg om automatisk optimalisering av presentasjonen av saker basert på antall ønskede mulige varianter, og hvor optimaliseringen stadig gjøres på nytt, hvor eksempel hvert 5. minutt, basert på klikkmålingene.

Personvern

I motsetning til en del andre statistikkverktøy, er det kundene selv som eier dataene som Linkpulse samler inn.

– Alle skjønner at man må ha statistikk for å kunne forbedre ting, men vi mener det er mulig å lage gode løsninger uten å gå på akkord med brukernes personvern, sier Hofgaard. Han forteller at Linkpulse ikke logger IP-adresser, og heller ikke brukere på tvers av nettsteder.

– Vi tar heller ikke vare på unike brukerdata i mer enn ti minutter, sier han. Personvernpolicyen til selskapet finnes her.

Akselererer

Fra overtakelsen og fram tid utgangen av 2015 hadde antallet Linkpulse-installasjoner vokst fra 23 til 71. Én installasjon kan dog omfatte langt mer enn én nettavis. For eksempel brukes installasjonen til Amedia av alle lokalavisene til mediehuset, rundt 70 stykker. Men i noen tilfeller kan et mediehus også ha mer enn én installasjon.

I første kvartal i år ble det samlede antallet installasjoner økt med 25. Til sammen benyttes Linkpulse nå av 477 nettaviser eller nettsteder.

Selskapet har estimert en vekst på totalt hundre nye installasjoner i løpet av 2016, en vekst på 141 prosent. Dersom målet nås, vil antallet installasjoner være oppe i 171.

Sverige er det landet hvor Linkpulse gjør det aller best, mens Tyskland er et bevisst satsningsområde.

– Under et styremøte avgjorde vi at Tyskland var det vanskeligste landet å komme inn i, forteller Hofgaard. Men gjennom Norsk-Tysk Handelskammer fikk selskapet kontakt med flere aktører, og deretter er det i stor grad jungeltelegrafen som har bidratt til veksten. Det er nå interesse for produktet i en rekke, europeiske land.

– Men vi være avhengige av samarbeidspartnere når vi skal ut globalt, blant annet på grunn av tidsforskjeller. Men også for å få hjelp til å tenke stort, sier Hofgaard.

– Samtidig er vi er ikke avhengige av å ha kontor i Oslo, sier han, men legger til at synlighet på nett er viktig. I tillegg reiser de ansatte ut til kundene, i stedet for motsatt.

– Det er morsomt å gjøre dette fra lille Ski. Men det er ingen problemer knyttet til firmastørrelse eller lokasjon, understreker Hofgaard.

Konkurransen

Den største konkurrenten til Linkpulse er Chartbeat.

– De er veldig store i USA, hvor vi ikke har prøvd oss ennå, og det benyttes av alle de store i Tyskland, sier Hofgaard, men forteller at mange av Linkpulse-kundene kommer fra nettopp Chartbeat.

– Chartbeat har startet med et annen utgangspunkt, nemlig antallet brukere inne i en sak. Men det sier ikke noe om hvordan de kommer inn i artikkelen, forteller han.

I forhold til Chartbeat, som oppgir at de håndterer rundt 300 000 spørringer i sekundet, er Linkpulse fortsatt ganske små. Den foreløpige toppen skjedde i påsken i forbindelse med terrorhendelsen i Belgia. Da var antallet spørringer oppe i rundt 1 million per minutt. På en vanlig dag er antallet spørringer på mellom en halv og en hel milliard, og mellom 15 og 25 milliarder i måneden.

– Men går veksten vår med samme fart som nå, er vi på samme nivå som Chartbeat om halvannet år, sier Hofgaard.

Han forteller at selskapet merker godt «trøkket» når det kommer en nyhet som hele Europa er interessert, men også i forbindelse med litt i forbindelse med store, norske sportsnyheter. Det er dessuten mange som gjør oppslag på internett samtidig som at de ser på tv. Blant annet kunne de ansatte i Number 42 tydelig se som ville bli vinneren av den norske finalen i Melodi Grand Prix, 30 minutter før det var offisielt.

Infrastruktur

For tiden kjøres Linkpulse på til sammen 59 servere ved hostingsenter i Tyskland.

– Dette minner om Amazon, men med fysiske servere. Det er en fordel at det ligger sentralt i Europa, med raske linjer inn og ut. Vi har tidligere kjørt på Amazon og planlegger mer i løpet av året, sier Hofgaard.

Ikke minst på grunn av de økonomiske omstendighetene etter oppkjøpet var det om å gjøre å få plattformen til å være ressurs- og kostnadseffektiv.

– Hele produktet er skrevet for mer effektivitet, for å få ned antallet servere, sier Hofgaard. Derfor er kjernekomponentene for analyse og håndtering av data blitt egenutviklet.

– Det er tilfredsstillende å se at plattformen har holdt følge med veksten, sier han.

Åpen kildekode

Det er likevel mye av løsningen som er basert på åpen kildekode-baserte produkter, inkludert Apache HTTP Server, Redis, MongoDB, Memcache og HAProxy. De egenutviklede delene er skrevet i enten Perl, PHP eller JavaScript.

På spørsmål om selskapet er inne på tanken å gi noen tilbake til åpen kildekode-fellesskapet, er Hofgaard slett ikke avvisende.

– Vi har ikke gjort noe stort ut av dette foreløpig, men vi vil gjerne gjøre det dersom vi får mulighet, sier han, og understreker at det primært handler om ressurser.