Norske myndigheter ser på mulighetene for å etablere en egen nasjonal nettsky

Hvorvidt markedet får en rolle, er et ubesvart spørsmål.

Norske myndigheter ser på mulighetene for å etablere en egen nasjonal nettsky
Illustrasjon Foto: Digi/Colourbox

Behovet for en norsk eller statlig kontrollert infrastruktur for skytjenester er aktualisert etter årets risikorapport fra NSM, som er bekymret for samfunnets avhengighet til et fåtall utenlandske skyplattformer.