Norske nettaviser mister nettnyheter

Etter nesten syv år som rendyrket nettleverandør av nyheter til mediene, er det slutt for Origo. Fjoråret ble for tøft.

Etter nesten syv år som rendyrket nettleverandør av nyheter til mediene, er det slutt for Origo. Fjoråret ble for tøft.

Styret i Origo har i styremøte 21. mars 2002 besluttet å begjære oppbud overfor Oslo skifterett da selskapets egenkapital er tapt og det ikke lenger er grunnlag for fortsatt drift, skriver eieren Inmeta i en børsmelding.

Konsernet Inmeta er et holdingsselskap som eier Internett-selskapet Origo og CRM-selskapet Ganske Enkelt som har tilholdssted i Drammen. I forbindelse med samme børsmelding opplyser styret, med advokat Morten Steenstrup som styreleder, at de overlater CRM-selskapet til de ansatte i Drammen.

Origo var en av de aller første om leverte norske nyheter på Internett. I 1995 startet Telenor Media en egen nyhetsleverandør på Internett som skulle støtte oppunder den mer tradisjonelle tele- og internettvirksomheten til teleselskapet.

Opprettelsen vakte oppsikt fordi Telenor dermed ga klare signaler om at de hadde ambisjoner på medieområdet, og debatten begynte allerede den gang om dette var virksomheter som Telenor strengt tatt burde drive med.

Les om Origo og Telenor på digi.no for fem år siden:
 

Cecilie Norland, som tidligere hadde jobbet som redaktør i Dagens Næringsliv, hadde ansvaret med å bygge opp selskapet. Hele veien ble selskapet tuftet på redaksjonell produksjon, selv om Norland selv underveis skiftet litt fokus og posisjonerte det etter hvert som et nyhetsbyrå.


Etter hvert hoppet Norland av, men flere av de ansatte har vært standhaftige siden starten i 1995. Pål Nedregotten, Ove Dalen, Espen Systad og Katrine Kveim er Internett-veteraner som nå mister jobben.

- Det er klart det er litt vemodig, sier seniorrådgiver Ove Dalen til digi.no.

- Samtidig er det slik at det ikke var mulig å videreføre driften på det nivået vi var nå, sier han. Dalen hevder at Origo gikk i pluss de første årene etter at det ble solgt ut av Telenor Media. Det er først de siste 14 månedene at selskapet har gått i minus, med et underskudd på 700.000 kroner i 2001.

- Det er flere faktorer som har gjort dette: Både et sviktende mediemarked og frafallet av portaler og nettjenester, med steder som har hatt behov for nyheter, forteller Dalen. Prisene på nyhetsinnholdet til Origo har vært svært lave, rundt 5.000 kroner måneden. Papirutgavene av Aftenposten, Dagsavisen og A-pressens nyhetsbyrå har abonnert på disse nyhetene som har fokusert på nisjer som IT, kultur og Internett.

Men Origo har også levert andre tjenester for å ha flere bein å stå på: både konsulentvirksomhet og publiseringsløsning, inkludert rådgivning, har vært en del av det selskapet har hatt å selge i mediemarkedet. Disse tre pilarene, nyhetsvirksomhet, konsulentvirksomhet og publiseringsvirksomhet, har stått for en tredel av inntektene hver. Det siste året har selskapet til og med økt antall ansatte til ti, i et forsøk på å bli sterkere i mediemarkedet, men de økte kostnadene har ikke gitt avkastning i form av økte inntekter.

Dermed er det jevnt slutt, etter nesten syv år.

- Vi mener det fortsatt ligger verdier i selskapet og jobber med løsninger for å videreføre deler av driften. Mer enn det kan jeg ikke si om fremtiden, sier Dalen.

Til toppen