Norske nettbanker for like

Cap Gemini Ernst & Young har foretatt en omfattende analyse av norske nettbanker. Her er hovedpunktene:

De norske nettbankene er for like. De rene nettbankene har høyest kvalitet til lavest pris. De tradisjonelle storbankene er gode på nettet, men holder for høyt prisnivå. De store taperne er tradisjonelle, mindre banker som er akterutseilt både på pris og kvalitet.

Dette er hovedpunktene i en nettbank-analysen Cap Gemini Ernst & Young har gjennomført.

Cap Gemini Ernst & Young ønsker gjennom studien å åpne for en diskusjon om hva bankene ønsker å oppnå med sine nettbanktjenester. Selskapet mener norske nettbanker må ta bevisste valg for å differensiere seg i et homogent marked som nå opplever økt konkurranse, særlig fra utlandet.

- Vi har sett på nettbankene med et kundeperspektiv. Analysen baserer seg derfor på hvordan bankene oppleves for vanlige kunder. Vi har brukt ti konsulenter i fire måneder for å analysere 15 norske nettbanker ut fra 130 ulike kriterier, sier Jacob Hanssen, ansvarlig for finanssektoren i Cap Gemini Ernst & Young, i en pressemelding.

Videre forteller selskapet at nettbankundersøkelsen vurderer og rangerer nettbankene i forhold til neste generasjons nettbank, delt i åtte dimensjoner; service, brukervennlighet, personlig tilpasning, attraktivitet, tilbudsbredde, prising, segmentering og sikkerhet.

Det er ikke noe mål i seg selv å oppnå toppscore i alle dimensjoner, det avhenger av bankens valgte strategi for nettbanken, men en bank med toppscore i alt ville fått åtte av åtte oppnåelige poeng. Ingen av bankene er i nærheten av dette. De norske nettbankene havner stort sett midt på treet med en snittscore på 3,6 poeng. Service, personlig tilpasning og brukervennlighet er det bankene sliter mest med, konkluderer selskapet.

- Ingen av de undersøkte bankene hadde spesielt god service. De fleste manglet servicetelefon, og mange oppga knapt kontaktinformasjon på nettsidene. Selv om teknologien på en enkel måte muliggjør personlig tilpasning og individualisering av tjenestetilbudet i nettbankene, var det ingen som hadde utnyttet dette. Bankene har her en gyllen sjanse til å differensiere seg, men det ser ikke ut til at de tar opp ballen, sier strategi-sjef Pål Wæhle i pressemeldingen.

Til toppen