Norske nettbanker satser helst i Norge

To svenske nettbanker satser på Norge. Kreditkassen og DnB satser derimot lokalt.

Ledelsen i storbanker i Europa og USA frykter den økende konkurransen på nettet, ifølge rapporten til Cap Gemini Ernst & Young. Den største frykten er å komme for sent med e-commerce-løsninger for å holde på kundene og ikke minst for å sikre nye kunder. Dette har gjort at de store svenske bankene satser store pengesummer på e-commerce.

Blant annet har SEB Skandinaviska Enskilda Banken i første halvår satset 280 millioner svenske kroner på å utvikle sin nettvirksomhet. SEB er i disse dager i ferd med å etablere seg i Polen, Norge og Storbritannia, i tillegg til allerede eksisterende tjenester i Sverige, Danmark, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen. Totalt har denne satsingen gitt 670.000 kunder via Internett, 120.000 bare fra Tyskland.

- Vi befinner oss i et veldig konkurranseutsatt marked. Mange flere bankkunder benytter seg av Internett. Det er enkelt å bytte nettbank, ikke minst med tanke på transparent prissetting. Kundenes lettflyktighet skaper enorm konkurranse, men også nye muligheter til å lokke over andre bankers kunder gjennom å tilby de beste tjenestene, sa ledelsen i SEB i forrige uke i forbindelese med lanseringen av deres nettbank i Norge.

- Om SEB ikke utvikler nye tjenester, er vi døde på markedet. I Sverige har vi kommet veldig langt. I dag er det til og med mulig å handle mat, reiser, klær og datamaskiner via vår nettbank, sier Ellinor Johanson, ansvarlig for bankens globale ekspansjon, til IDG Sverige.

I Norge er det flere svenske nettmeglere som tar sikte på å etablere seg i det norske markedet. Skandiabanken og SEB er de siste bankene som har etablert seg i Norge med egen internettbank.
Les om svenskenes inntog:
Svenske bankmenn satser på nett i Norge
Skandia lanserer Norges første rene nettbank

De to største norske bankene, Kreditkassen og DnB, satser først og fremst på det norske markedet:


- Dette må ses i lys av den nordiske konsolideringen innen finansnæringen som verken Kreditkassen eller DnB har vært med på. Kreditkassen blir høyst sannsynlig kjøpt opp av MeritaNordbanken (eller en annen bank) og blir da følgelig en del av denne bankens ekspansjonsplaner, sier Arild Halvorsen, leder for Financial Services Strategi for Gemini Consulting i Norge, til digitoday.no.

- Vi må se på hvilke markeder bankene ønsker å betjene. Dette er ikke bare om ekspansjon, men også om kompletthet i produktene. DnB har blant annet store planer sammen med Posten og Telenor som skal sikre integrasjon mellom produktene. Dette er også en måte å konkurrere på, sier han.

- Nettbankene bør være mer presise på hvilke markedssegmenter de skal betjene. Det ser nå ut som samtlige norskbaserte nettbanker i dag ønsker å oppnå en "kompletthet" i produktspekter og streber etter å få en helhetlig presentasjon av dette på nettet. Det virker som de vil betjene hele kundespekteret slik man gjorde i den "gamle verden", og med en "gammeldags" prissetting. Samtlige norske banker synes følgelig å bevege seg i omtrent samme retning. Imidlertid tror jeg at strategi innenfor dette området er viktig. Ser vi på de svenske er disse langt mer profilerte. Eksempelvis bruker Skandiabanken pris som et strategisk virkemiddel og oppnår en kraftig tilstrømning av kunder, mens SEB derimot signaliserer at de ønsker å profilere seg mot spesielle kundesegmenter, sier Halvorsen.

Les mer om samarbeidet mellom DnB og Telenor:
DNB og Telenor på terskelen til netthandel

- Vi har ingen planer om å ekspandere vår nettbank utover Norges grenser. Vi har allerede kontorer i utlandet, men vi ønsker per dags dato ikke å ekspandere til utlandet med nettbanken. Vår strategi er kun mot Norge, sier Børre Gundersen, sjef for Kreditkassens nettbank, til digitoday.no.


- Vi prøver å lokke kundene over til å bruke Internett, det er billigere både for kunden og oss. Kreditkassen har i overkant av 100.000 kunder på nettet, noe som er omlag 25 prosent av kundemassen. Vi tar sikte på å få nærmere 50 prosent av kundene over på nettet innen et par år, fortsetter Gundersen.

Konkurrenten DnB satser på å utvide produktspekteret på Internett:

- Vi ser på Internett som en integrert del av forretningsvirksomheten. Vi har kontorer flere steder i verden, men foreløpig satser vi på nettbank kun i Norge. Vi satser på å utvikle vår Internett-satsing og har opprettet joint ventures med både Posten og Telenor i så måte. Samarbeidet med Telenor er en åpen løsning der DnB skal behandle banktjenester der vi har enerett på finansielle tjenester over en kort periode. Samarbeidet med Posten går på å tilby sikker betaling for kundene, sier Geir Falkenberg, informasjonsansvarlig i DnB, til digitoday.no.

- Det er både i vår og kundens interesse at flere går over til vår nettbank. I dag har vi 85.000 kunder, mens Postbanken har omlag 130.000 kunder. Ved å tilby et bredere produktspekter håper vi å ta markedsandeler, sier Falkenberg.

Les også de andre nettbank-sakene:
Småsparerne tar makten
Spår stor vekst for nettbanker
Spis eller bli spist
Innovasjon og Internett gir store aksjonærverdier
Nettbanken, hvem er det ?
Flere bruker nettbanker
ACTA ensom norsk svale i utlandet
Norske nettbanker satser helst i Norge
Til toppen