Norske nettbutikker er begrensede optimister

Akers Mic tviler på at Posten Norge klarer å håndheve de strengere momsreglene for postordre, blant annet på grunn av merarbeidet det vil skape. Boxman, som distribuerer CDer over svenskegrensen, har på sin side allerede lagt inn moms siden starten i august i fjor.

Akers Mic tviler på at Posten Norge klarer å håndheve de strengere momsreglene for postordre, blant annet på grunn av merarbeidet det vil skape. Boxman, som distribuerer CDer over svenskegrensen, har på sin side allerede lagt inn moms siden starten i august i fjor.

- Jeg er ikke akkurat lei meg, men vi er fortsatt skeptiske. Vi stiller oss avventende til hvordan dette vil bli praktisert, sier Trond Wikborg, daglig leder i Akers Mic.

Mandag denne uke var det slutt på å bestille billige CDer fra USA, fordi mindre sendinger tidligere har vært unntatt moms og toll. 1. mars trådte nye forskrifter i kraft som ikke setter en minsteverdi på postordrevarer fra utlandet.

Det skal nå betales moms og toll av all import.

Som digi.no har skrevet tidligere, har de norske nettbutikkene som selger musikk kjempet for likestilling med utenlandske konkurrenter på akkurat dette feltet. Når for eksempel CD'er, spill og videoer med en samlet verdi på under 200 kroner, blir bestilt fra utenlandske konkurrenter, har disse sendingene til nå sluppet all toll og avgifter.

Trond Wikborg er, som han også før har deklamert i digi.no, skeptisk til de utøvende myndigheter. Han stoler rett og slett ikke på at Posten Norge kan gjøre denne oppgaven ordentlig.

- Tviler? Det er bare fornavnet. Hvis det informasjonssjef Petter Skjelstad tidligere har gitt uttrykk for, blant annet i digi.no, er representativt for hvordan Posten håndterer dette, er jeg ikke optimistisk, sier Wikborg.

Skjelstad sier at Posten vil gjøre sitt ytterste for å følge opp myndighetenes pålegg:

- Dette er regler Toll- og avgiftsdirektoratet har satt i verk, og vi gjør så godt vi kan, sier Skjelstad til digi.no.

- Vi blir et offer i systemet, siden det er vi som har de private kundene. Det er vi som får kjeften, selv om det er Finansdepartementet som har foretatt endringen. Vi forholder oss til deres endringer og følger regelverket, sa saksbehandler Anne Kathrine Eriksen i Posten Norge tidligere i uken.

Wikborg klager også over temperamentet hos kundene:

- Mange liker ikke at vi har et system i Norge som gjør at vi betaler toll og avgifter. Akers Mic har blitt skjelt ut fordi vi har dyrere CDer, men ingen spør seg hvorfor vi er dyrere, sier Wikborg.

- Så lenge vi er fraskåret fra å importere CDer fra der vi får det billigst på grunn av parallellimport-forbudet, betaler vi opptil 40 prosent mer for varene enn våre utenlandske konkurrenter. Når vi så i tillegg skal betale 23 prosent moms, vil det nødvendigvis bli stor forskjell på norske og utenlandske CDer, understreker han.

Akers Mic har ikke budsjettert med denne endringen i forskriftene i 1999.

- Nei, vi fikk ikke vite det før vi leste det på Internett i januar, lenge etter at budsjettene, og rammene for året var lagt. Vi kommer ikke til å sette ned prisene som følge av dette, det er det ikke marginer for. En CD koster i utgangspunktet 104 kroner engros i Norge, mens den koster ni til ti dollar i USA, så vi har lite å gå på, sier Wikborg.

- Vil denne forskriftsendringen få betydning for dere?

- Kortsiktig - neppe, langsiktig - forhåpentligvis ja. Over tid vil det antagelig bli mindre interessant å handle i utlandet, blant annet på grunn av forsinkelsen med fortolling, tror Wikborg.

En av de andre CD-aktørene, Boxman, gjør et poeng av at de har betalt moms siden første dag butikken ble lansert i Norge i fjor høst. De distribuerer alle varene sine fra lager i Sverige.

- Våre plater har vært momsbelagt siden starten 20. august. Det blir derfor ingen prisøkning på våre plater, videoer eller spill, sier direktør i Boxman Norge, Marianne Løvdal i en pressemelding. Boxman er fornøyd med at disse forskriftene nå er strammet inn.

- Vi er fornøyde og glade, for dette gjør at vi kan konkurrere på normale villkår, sier Helge Zimmer, stedfortredende sjef i Boxman, til digi.no. Den direkte effekten av forskriftsendingen blir at Boxman nå konkurrerer på samme grunnlag som utenlandske konkurrenter.

- Vi får like villkår som våre amerikanske aktører, men for priser vil det ikke ha noe å si. Vi kommer ikke til å ha noen prisøkning, sier han. Boxman har ikke budsjettert med denne endringen for inneværende år.

Til toppen