Norske netthandel tredoblet på ett år

Netthandelen i Norge har bare på ett år tredoblet seg.

Netthandelen i Norge har bare på ett år tredoblet seg.

En undersøkelse fra MMI i regi av Eforum, viser at netthandelen har vokst kraftig det siste året. Bare i løpet av ett år har netthandelen vokst fra 1,8 milliarder til 3,85 milliarder kroner.

Økningen i netthandelen kan skyldes at varetilbudet er blitt bedre og mer mangfoldig og at tilliten til bruk av IT er økende. Også tilgangen til Internett er avgjørende. Av totalbefolkningen over 13 år har 78 prosent tilgang til Internett per 1. januar 2004. Stadig flere vare- og tjenesteleverandører bruker dessuten nettet som salgskanal.

MMI-undersøkelsen viser at 66 prosent av internett-brukerne har bestilt varer og tjenester på Internett en eller annen gang. Bøker, IT-ustyr og klær er fremdeles de mest solgte varene over nettet, mens filmer, billetter og bøker øker raskt.

Flyreiser utgjør 83 prosent av bestilte reiser over Internett.

    Les også:

Ifølge SAS har andelen solgte billetter over nett økt dramatisk, og utgjør nå rundt en fjerdedel av totalt antall solgte billetter for SAS og Braathens i Norge.

Nettbankbruken vokser raskets blant seniorer.

At netthandelen er i kraftig vekst, viser også resultatene fra handelsportalen Kelkoo som i tråd med undersøkelsen fra MMI tredoblet salget i 2003. Netthandelen endte på 365 millioner kroner. Antall unike brukere tredoblet seg fra 334.000 til 921.000 fra mars 2003 til mars 2004, viser tall fra Kelkoo Norge.

Også salget på Internett i USA overgikk 50 milliarder dollar, eller cirka 350 milliarder norske kroner, i 2003.

Det er en økning på 26 prosent fra året før. Det viser tall som omfatter detaljhandelen på nettet, utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet.

Netthandelen utgjør fortsatt bare 1,6 prosent av det totale salget i den amerikanske detaljhandelen, som totalt utgjør hele 3500 milliarder dollar.

Nettsalget øker raskere enn den «vanlige» detaljhandelen. Det er særlig i perioden før jul og andre ferier som sørger for den kraftige økningen.

Undersøkelsen er basert på 11.000 personer i USA, men inkluderer ikke nettsalg av reiser, finansielle tjenester og billetter. Med disse medregnet er nettsalget på nesten det dobbelte, 100 milliarder dollar i 2003.

USAs største auksjonsselskap Ebay solgte på nett for 55,8 milliarder kroner.

Til toppen