Norske nettjenester blåser i svaksynte

En undersøkelse gjort for Helsedirektoratet viser et enormt potensial for bedring.

Norske nettjenester blåser i svaksynte

En undersøkelse gjort for Helsedirektoratet viser et enormt potensial for bedring.

MediaLT – et selskap som ble hedret av Dataforeningen i 2002 for sin kompetanse og innsats til å bistå funksjonshemmede med å bruke IT – har offentliggjort en rapport de klargjorde før jul om i hvilken utstrekning populære norske nettjenester forholder seg til etablerte prinsipper for «universell tilgjengelighet».

Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennom Deltasenteret.

Gründer i MediaLT, Morten Tollefsen, skriver på selskapets nettsted at resultatene er «tildels skandaløst dårlige». Hele rapporten er lagt ut på denne siden.

Undersøkelsen går gjennom til sammen 13 nettsteder, og gir maksimalt 35 poeng. Vurderingskriteriene bygger på anerkjente standarder og retningslinjer for tilgjengelighet, de syv prinsippene for universell utforming, og hvor godt nettstedene fungerer sammen med typiske hjelpemidler som leselist, syntetisk tale, skjermforstørring, alternativt betjeningsutstyr og så videre.

De syv prinsippene for universell utforming er:

  1. Like muligheter for bruk
  2. Fleksibel i bruk
  3. Enkel og intuitiv i bruk
  4. Forståelig informasjon
  5. Toleranse for feil
  6. Lav fysisk anstrengelse
  7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

I rapporten heter det blant annet:

– Det er ingen tvil om at sterkt synshemmede og mange andre funksjonshemmede sliter med å bruke nye nettbaserte tjenester. Dette skyldes både mangelfull oppmerking (f.eks. grafiske lenker uten alternativ tekst), kompleksiteten på sidene og lite brukbare fremgangsmåter. En tilbakemelding fra en gutt i tenårene oppsummerer dette ganske bra: «Jeg klarer å bruke de fleste nettsidene, men det er fordi jeg bruker masse tid og ikke gir opp. Ofte må jeg velge lenker uten å ha kontroll, skjermleseren viser ikke alltid knappene og Flash er noe dritt. Skal du klare dette som blind må du kunne mye data og ha tolmodighet i bøtter og spann, og noen ganger er ikke det nok heller!»

Dette ble poengfordelingen for nettstedene som ble testet:

Poengsummene må leses med visse forbehold. Rapporten presiserer følgende:

– Det er strengt talt ikke en sammenheng mellom brukbarhet og oppnådde poengsummer, men siden vi også i den kvantitative testingen har benyttet funksjonshemmede testere som bruker ulike hjelpemidler vil resultatene i det minste indikere tilgjengeligheten til nettstedene. Maksimal poengsum var 35. Nettby kom dårligst ut med totalt 10 poeng. NAV hadde den beste summen med 26 poeng, men vi fikk da ikke testet all funksjonalitet pga. innlogging. Tilbakemeldinger vi har fått fra funksjonshemmede brukere av NAV tyder på at det er mye som ikke fungerer optimalt. nav.no hadde den eneste førstesiden som besto WCAG 1.0 A kravene (ingen av nettstedene bestod AA eller AAA kravene). Yr fikk 24 poeng og var best av nettstedene der vi fikk utført alle planlagte oppgaver.

Rapporten inneholder en detaljert gjennomgang av hvert av de testede nettstedene, og om hvordan testpersonene opplevde oppgavene de ble satt til å gjøre.

Denne gjennomgangen er en gullgruve for alle nettadministratorer med ambisjoner om å nå fram også til funksjonshemmede brukere.

(I digi.no er vi fullt klar over at vi sitter i glasshus. Vi håper vi kan inspirere våre utviklere til ny dyst!)

    Les også:

Til toppen