Fildeling og piratkopiering

Norske nettleverandører pålagt å utlevere fildelere

Oslo tingrett har gitt danske Njord Law Firm medhold i kravet om å få vite identiteten til over 20.000 nordmenn som kan ha lastet ned filer ulovlig.

Oslo tingrett peker i sin konklusjon på at det ved ulovlig fildeling er sannsynliggjort krenkelse av rettighetshaver.
Oslo tingrett peker i sin konklusjon på at det ved ulovlig fildeling er sannsynliggjort krenkelse av rettighetshaver. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Oslo tingrett har gitt danske Njord Law Firm medhold i kravet om å få vite identiteten til over 20.000 nordmenn som kan ha lastet ned filer ulovlig.

Det er navnene bak 21.804 norske IP-adresser som Njord Law Firm har gått rettens vei for å få takk i. Firmaet ble kjent i Norge i januar i fjor da de sendte ut betalingskrav i posten til tusener av nordmenn for ulovlig nedlasting av en film. Den gang rådet Forbrukerrådet nordmenn om å ignorere kravet.

– Dette fremstår som et rent trusselbrev, hvor man forsøker å skremme kundene til å betale, sa fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til NTB den gang.

Kjennelse i januar

Kjennelsen i Oslo tingrett 15. januar i år gir selskapet adgang til å kreve identiteten på fildelere utlevert fra nettleverandører; Dette til tross for at Norsk kommunikasjonsmyndighet Nkom, tidligere Post- og teletilsynet, har sagt at nettleverandørene ikke bør utgi disse opplysningene, skriver Nettavisen mandag.

Tingretten peker i sin konklusjon på at det ved ulovlig fildeling er sannsynliggjort krenkelse av rettighetshaver. I kjennelsen står det blant annet:

«Grovhet, omfang og skadevirkninger er såpass store at hensynet til rettighetshaverens interesse i å få tilgang til opplysninger som identifiserer innehaveren av abonnementet som er brukt ved krenkelsene, veier tyngre enn hensynet til abonnentene.»

Må betale per adresse

Videre slår tingretten fast at den enkeltes krenkelse blir mindre grov fordi mange gjør det samme. Og de bemerker:

«At antallet krenkelser og potensielle etterfølgende rettslige skritt kan vise seg omfattende og potensielt praktisk vanskelig å gjennomføre, kan derfor ikke være et moment som taler mot utlevering i interesseavveiningen.»

Utover saksøker, Njord Law Firm, er partene i saken anonymisert, og det er uvisst om saken blir anket. Njord må betale sakens sakskostnader på 907.414 kroner, ifølge kjennelsen. I tillegg må de betale 125 kroner per IP-adresse som utleveres.

Identiteten til tusenvis av nordmenn kan bli utlevert

I en kommentar til dommen publisert på hegnar.no skriver advokatfullmektig Vegar Waage i Bing Hodneland advokatselskap DA følgende:

–Dersom kjennelsen blir stående vil identiteten til tusenvis av nordmenn bli utlevert til et dansk advokatfirma kjent for å aggressivt inndrive penger på vegne av sine klienter, også gjennom søksmål.

Waage skriver videre at dersom kjennelsen blir stående kan rettighetshaveren følge sine advokaters tidligere praksis med å sende ut tusenvis av «truende» forlikstilbud til norske husstander.

– Slike brev har imidlertid liten betydning så lenge ikke mottakeren aksepterer betaling. Uten slik aksept må rettighetshaveren gå til rettssak på nytt, denne gangen mot abonnenten(e) direkte, skriver advokaten i sitt innlegg, som du kan lese i sin helhet her

 

Kommentarer (44)

Kommentarer (44)
Til toppen