- Norske nettselskaper ikke bevisstløse

Norske Internett-selskaper ønsker å fremstå som seriøse leverandører overfor sine kunder. Om de ikke har kjernekompetanse på området endringsprosesser i dag, så fremstår de som langt fra bevisstløse, skriver Lars J. Sørbo i Norske Interaktivitets Arkitekter i dette leserinnlegget.

Norske Internett-selskaper ønsker å fremstå som seriøse leverandører overfor sine kunder. Om de ikke har kjernekompetanse på området endringsprosesser i dag, så fremstår de som langt fra bevisstløse, skriver Lars J. Sørbo i Norske Interaktivitets Arkitekter i dette leserinnlegget.

"

Jeg leser med interesse innlegget fra Jan Omdahl i GK Spray (se peker til relatert artikkel i margen til høyre, red.anm) om Internett-selskapenes evne til å hjelpe sine kunder med endringsprosesser som tvinger seg frem når interaktive medier skal tas på alvor.

Jeg er glad for at denne problematikken tas opp, fordi dette ser ut til å bli det nye store markedet for tjenester innenfor Internett-sektoren. Ikke nødvendigvis i forhold til bruk av interaktive medier som vi har sett til nå, men mer i forhold til organisatorisk og forretningsmessig utnyttelse av teknologien som fasiliterer interaktiv kommunikasjon.

Denne kommentaren skrives på vegne av NIA (Norske Interaktivitets Arkitekter) som i dag nok er det eneste rådgivningsfirma i Norge som har spesialisert seg på endringsprosessene rundt innføring og utnyttelse av organisasjonsteknologi og nye medier. Vi tror det kreves en helt spesiell kombinasjon av kompetanse for å gi kunden trygghet i endringsprosessene, samtidig som man måler kundens mestringsevne i forhold til utnyttelse av teknologien i kombinasjon med organisatoriske og forretningsmessige effekter.

Styringen av endringsprosessene og målingen av mestringsevnen krever interaktivitetsarkitektur (IA). IA er en virtuell organisering av kompetanseområder som skal gi kunden fokus på områder som er assosierte til "tradisjonell" tankegang rundt IT og nye medier. Denne fokus er ikke en ny "hype", men rett og slett et krav fra kunden til at investeringer i organisasjonsteknologi og nye medier skal betale seg tilbake i form av besparelser og nye inntekter.

For å kunne møte kundens behov og ta konsekvensen av innføring og utnyttelse av organisasjonsteknologi og nye medier, har NIA følgende kompetanseområder "in-house"; forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, interaktiv rådgivning, PR- og

kommunikasjonsrådgivning, IT og sikkerhet, strategisk personalledelse, kompetanseutvikling, rekruttering og jus og nye medier.

Med denne brede kompetanseplattform, hvor organisasjonsteknologi og nye medier fungerer som omdreiningspunkt, består NIAs kundeportefølje av selskaper innenfor utvalgte bransjer av næringslivet, såvel som Internett-selskaper som ser fordelen i å ha en uavhengig partner som kan rådgi kunden løsningsorientert med en bred faglig tyngde.

Om ikke annet, så synes jeg dette understreker at norske Internett-selskaper ønsker å fremstå som seriøse leverandører overfor sine kunder, og at om de ikke har kjernekompetanse på området endringsprosesser i dag, så fremstår de som langt fra bevisstløse.

"

Til toppen