Norske Norman: 70 millioner i minus

Tallene for tredje kvartal gir Norman Data Defense AS et negativt resultat på 70 millioner kroner, for en omsetning på 77 millioner.

Tallene for tredje kvartal gir Norman Data Defense AS et negativt resultat på 70 millioner kroner, for en omsetning på 77 millioner.

Ifølge selskapet må resultatet ses i lys av engangskostnader, andel resultat fra tilknyttede selskaper og nedskrivninger i investeringer som i årets ni første måneder utgjorde 28,3 millioner kroner. Produktforsinkelser og feriemånedene har gjort resultatet verre enn det kunne ha blitt. På den andre siden mener selskapet å se en viss effekt fra spareprogrammet som ble iverksatt tidligere i år. Og alle forhåndsannonserte produkter er nå ute på markedet.

Selskapet melder at 40 prosent av omsetningen gikk til forskning og utvikling i kvartalet. Det forventer vekst og et positivt driftsresultat for fjerde kvartal. Det venter sterk vekst og positivt årsresultat i 1998.

Digi.no kommer tilbake til Normans tredje kvartal seinere i dag.

Hovedtall i tusen kroner

Q3 '97 Q3 '96
Driftsinnt. 76.905 65.966
Driftsres. -45.238 -24.657
Res. f/skatt -69.226 -21.979
Res e/skatt -69.929 -23.153
Til toppen