Norske pasientdata kopiert til USA

Mer enn 100 000 pasienter er berørt.

Norske pasientdata kopiert til USA
GE Healtcare leverer medisinsk-teknisk utstyr til mange sykehus i Norge. På bildet vises selskapets Centricity RIS-PACS System for radiologi-avdelinger. Bilde: GE Healtcare

BT.no skriver i dag at personopplysninger til drøyt 126 000 pasienter fra ti norske sykehus ved et uhell har blitt overført og lagret på en server hos amerikanske GE Healthcare, som er leverandør av medisinsk-teknisk utstyr til mange norske sykehus. Det er leverandøren selv om oppdaget feilen og varslet de norske helseforetakene. Trolig hører omtrent halvparten av pasientene hjemme i Helse Vest-området.

Til BT.no sier Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet, at dataene primært omfatter personnummer og type undersøkelse. Flertallet av de berørte pasientene er kvinner i alderen 50 til 69 år som har vært til mammografiundersøkelse. Overføringen av dataene skal ha skjedd systematisk siden 2006.

Datatilsynet ser alvorlig på hendelsen – ikke først og fremst på grunn av selve dataene, som ikke skal ha vært spesielt detaljerte, men fordi det har i det hele tatt har latt seg gjøre, ved et uhell, og uten at helseforetakene har oppdaget det.

I en annen artikkel skriver BT.no at fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest er sikker på at dataene ikke har blitt misbrukt.

Les mer om: