Norske PCTVnet tror på CeBIT-gjennombrudd

Internett-på-TV-selskapet PCTVnet skal lansere sin løsning for interaktiv TV på CeBIT-messen i slutten av februar. Selskapet tror igjen på et internasjonalt gjennombrudd.

Internett-på-TV-selskapet PCTVnet skal lansere sin løsning for interaktiv TV på CeBIT-messen i slutten av februar. Selskapet tror igjen på et internasjonalt gjennombrudd.

PCTVnet har utviklet en platform for interaktiv TV og har gjennom tyske samarbeidspartnere inngått samarbeid med flere aktører innen fjernsynsbransjen om demonstrasjon og prøvedrift av systemet under CeBIT-messen Hanover. Hvilke aktører det er snakk om sier ikke pressemeldingen noe om.

- Det er dessverre en del av avtalen at vi ikke kan si noe om hvem som vil prøve ut systemene våre. De store TV-selskapene vil gjerne ha overskriftene selv, sier Administrerende Direktør Lars Atle Skorpen Hansen til digi.no.
Norske PCTVnet sniklanserer interaktiv TV


I tillegg er det produsert innslag til bruk på messens interne TV-kanal.

- Den største verdien for oss ligger i muligheten til å få vist vår løsning for interaktiv TV spesielt, men også hele vår software-portefølje, til alt fra "speidere" til potensielle kunder. Alle er på CeBIT, sier Skorpen Hansen i pressemeldingen.

PCTVnets interaktivitet fungerer slik at man får opplyst en internettadresse ved starten av det TV-programmet man ønsker å se. Gjennom selskapets trådløse HomePilot-system taster man inn denne adressen og vips! - du får en "gjennomsiktig" web-side plassert oppå TV-bildet. Gjennom diverse ikoner og felt får man så tilgang på den informasjon som er lagt ut i tilknytning til programmet.

Informasjonen vil legges ut av TV-selskapene selv, og PCTVnet har vært i kontakt med "fire-fem" selskaper for testing og "spissing" av teknologien, sier Skorpen Hansen til digi.no.

- Vi har som hovedfilosofi å innarbeide størst mulig åpenhet og enklest mulige løsninger. Slik blir systemene tilgjengelig for flere, og kostnad og kompleksitet blir betydelig mindre. (...) Vår løsning gir hele web-verdenens muligheter til å lage interaktivitet i og omkring TV-programmer. Løsningen er rimelig og enkel og kan tas i bruk nå, sier Skorpen Hansen i pressemeldingen.

Skorpen Hansen mener PCTVnet ligger godt an i forhold til fremtidens digitale TV-nett:

- Den totale føringen her er overgangen til digital TV. Den dagen det analoge nettet slås av er det store spørsmålet hva en mottaker-boks kan gjøre i tillegg til å ta imot signalet. Vi mener PCTVnet er godt posisjonert for denne utviklingen, da systemet er laget for å kunne tilpasses forskjellige plattformer, sier han til digi.no.

Til toppen