Norske politikere stopper e-handel

Stortinget har satt en effektiv stopper for BIT-programmet, som skulle hjelpe norske bedrifter med e-handelsløsninger. En nesten halvering i SND-overføringene, fører til full stans i e-businessen.

Næringsminister Grete Knudsen har, blant annet i et intervju med digitoday.no, gitt sterke signaler om at SND i sterkere grad skal komme IT-næringen til gode.

Næringsministeren sier hun har tro på sterk statlig støtte som virkemiddel for å hjelpe små bedrifter på beina. Men kuttet i overføringene, er akkurat det motsatte av det næringsministeren har lovt av bedriftsstøtte gjennom Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond (SND).

Bransjerettet IT (BIT) ble etablert som prosjekt allerede i 1990 som et samarbeidsprosjekt med norske bransjeorganisasjoner. Bakgrunnen var at man ville standardisere bransjespesifikke IT-løsninger.

Fra den tid har bransjespesifikk programvare innenfor administrative løsninger stadig sett dagens lys, gjerne i samarbeid med selskap som for eksempel Visma.

De siste årene har BIT knyttet e-business-løsninger opp til denne teknologien.

BIT fikk i fjor 28 millioner kroner øremerket til sitt arbeid. Opp gjennom de tre siste årene har SND investert 100 millioner kroner i BIT, noe som igjen har utløst private investeringer på om lag 350 millioner kroner.

Det er SND som administrerer BIT sammen med diverse bransje-foreninger.

I år er den øremerkede støtten kuttet fra 28 millioner kroner til 15 millioner kroner, noe som får dramatiske konsekvenser.

OECD konkluderer i en av sine rapporter at Norge nærmest er på en jumbo-plass når det gjelder næringslivets bruk av IT for å trekke ut verdimessige gevinster.


BIT er et program i det statlige virkemiddelapparatet som har nettopp dette for øye:

I årsrapporten til BIT-programmet skrives det at etterspørselen etter midler til prosjekter var vesentlig større enn det man hadde beregnet i år 2000. Derfor ble en del prosjekter utsatt til 2001. Reduksjonen i de øremerkede midlene ville ytterligere forverre finansieringsmulighetene i 2001, skriver BIT i meldingen.

Konkret betyr dette at BIT-programmet ikke lenger kan igangsette sine e-handels initiativer og bygge bransjestandardisert teknologi.

- En god del av de aktivitetene man har etablert vil stoppe opp. Nye bransjer vil ikke komme inn ennå, sier Geir Andreassen som leder BIT-forum. Han forteller at mange av prosjektene vil bli utsatt. Det kan også komme til å bety at hele BIT-programmet vil forvitre.

I stedet for å satse penger på et allerede etablert program blir et nytt initiativ støttet av regjeringen. Sammen med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon(HSH). har regjeringen satt i gang VeRDI, et program som skal stimulere bedrifter til å ta i bruk Internett som handels- og kommunikasjonskanal.

Også sousjefen i SND, er negativ til nedskjæringene:

- Dette vil føre til forsinkelser, i beste fall i ett år, sier sousjef Roald M. Johannessen og frykter at trykket og motivasjon vil svinne hen.

Kuttet ble gjennomført da Stortinget valgte å kutte 50 millioner kroner på SND sitt budsjett. Dette førte til at regjeringen, ved Nærings- og handelsdepartementet, måtte kutte ned 25 millioner kroner på programmene samtidig. Ett av programmene som ble rammet var BIT-programmet.

Det skal noteres at regjeringen ikke foreslo kutt i SND for inneværende år.
Næringslivets Hovedorganisasjon har protestert kraftig mot BIT-kuttene og beklager at de har skjedd.

Kristin Clemet, direktør i NHO, skriver i et brev til næringsministeren at NHO ser med undring på kuttene til BIT.


Clemet betegner BIT som en "forutsetning for at særlig små- og mellomstore bedrifter kan settes i stand til å ta i bruk e-handel."

"De (BIT) stiller seg derfor undrende til at samtidig som det nye programmet VeRDI lanseres, reduseres bevilgningene til BIT." skriver Clemet til Grete Knudsen . VeRDI er et program som skal stimulere til bruk av e-handel i bedriftene, med blant annet HSH.

Grunnen til kuttet i bevilgningene er at Stortinget kuttet 50 millioner kroner til SND ved årets statsbudsjett. Dette førte til at BIT ble rammet, noe Grete Knudsen bestemte.

Til toppen