Norske programpirater tilbys våpenhvile til 23. mai

Bedrifter som tar i mot piratjegeren BSAs tilbud om våpenhvile, slipper tiltale dersom man begynner å ordne opp i uregistrert programvare innen 23. mai.

Bedrifter som tar i mot piratjegeren BSAs tilbud om våpenhvile, slipper tiltale dersom man begynner å ordne opp i uregistrert programvare innen 23. mai.

Tilsvarende våpenhviler er i gang i andre nordiske land, og i Canada. I Norden er det sendt ut 30.000 brev, i Canada 20.000. Hvis du ikke mottar noe brev, kan du likevel registrere deg for en våpenhvile på BSA Norges nettsted. Den er nettopp avsluttet i Sør Afrika, der 608 bedrifter og offentlige institusjoner med til sammen 60.000 PC-er med uregistrert programvare, forpliktet seg til å ordne opp i samsvar med anbefalingene til Business Software Alliance (BSA).

Bedrifter og organisasjoner som ikke tar i mot oppfordringen om våpenhvile, og som i den aktuelle perioden avsløres som brukere av uregistrert programvare, vil forfølges etter de strenge retningslinjene som gjelder ellers i året.

Bedrifter og organisasjoner som registrerer seg for våpenhvilen, får støtte fra BSA til å gjennomføre lisensrevisjon.

Ifølge analysebyrået IPR (International Planning and Research) som leverer årlige undersøkelser om global piratvirksomhet til BSA, er 37 prosent av all programvare som brukes i norsk næringsliv ulovlig kopiert eller installert. Det svarer til et tap for programvarebransjen på 800 millioner kroner. Piratandelen i Norge har gått ned de siste årene, men er fortsatt høyere enn gjennomsnittet for Vest- Europa.

En rekke norske bedrifter og kommuner har de siste årene betalt erstatning til BSA for ulovlig bruk av programvare. 18. april ble det meldt om et ikke-navngitt norsk selskap som måtte kjøpe programvare for 200.000 kroner og i tillegg betale en erstatning til BSA, etter å ha blitt tatt på fersk gjerning med uregistrert programvare.

BSA understreker at det er ledelsen som står ansvarlig når en bedrift bryter vilkårene for bruk av programvare.

Til toppen