Norske selskaper outsourcer mindre

Norske IT-kunder setter i mindre grad ut store deler av sin IT-drift enn resten av Norden.

Norske selskaper outsourcer mindre

En undersøkelse fra Accenture og AcNielsen viser at norske IT-kunder setter ut mindre av driften sin enn hva kunder i Danmark og Sverige gjør. På spørsmålet om de benytter outsourcing i stor, noen eller liten grad svarer norske bedrifter sjeldnere "stor grad" enn IT-kundene i Sverige og Danmark, skriver Finansavisen.

Også totalt færre kunder har satt ut IT-oppgaver, i Norge har bare to av tre kunder satt ut en eller flere oppgaver, mot 75 prosent i snitt i Norden. Tallene har endret seg lite de siste tre årene.

Tallene er basert på intervjuer med 664 bedrifter i Norden.

Les mer om: