Norske sjefer leser de ansattes epost

En undersøkelse fra Hitachi viser at mange norske sjefer leser de ansattes epost.

En undersøkelse fra Hitachi viser at mange norske sjefer leser de ansattes epost.

Nye reguleringer knyttet til bedriftsansvar tvinger bedrifter til overvåking av ansattes epost og lynmeldinger (MSN) og lagring av denne type informasjon. Dette viser den siste Storage Index undersøkelsen foretatt for Hitachi Data Systems.

Undersøkelsen blant store og mellomstore bedrifter i Europa, Midtøsten og Afrika avdekker at over halvparten av bedriftene nå rutinemessig kontrollerer de ansattes epost. Enda flere (61 prosent) arkiverer all epost sentralt.

Norske bedrifter er på Europa-toppen.

50 prosent av de spurte sier at de kontrollerer de ansattes e-post. Det er vesentlig flere enn i Sverige, Danmark og Finland, men færre enn i Frankrike og Spania.

Resultatene framkommer på grunnlag av 690 anonyme intervjuer med IT-sjefer i hele EMEA regionen (Europa, Midtøsten og Afrika). Landene omfatter Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Israel, Italia, Nederland, Norge, Polen, Syd Afrika, Spania, Sverige, Sveits og England.

Tallene kan derfor være noe usikre - hvor mange som er intervjuet i Norge er ikke klart.

Introduksjonen av nye reguleringer, har medført at mange bedrifter har gått gjennom sine rutiner rundt elektronisk kommunikasjon på nytt. Dette gjelder særlig segmenter med sterke reguleringer som bank og finans, der man opererer med strenge straffer for å unnlate å etterkomme kontrollreguleringer knyttet til kommunikasjon.

Ifølge Hitachi kan epost og vedlegg beslaglegge mer enn 40 prosent av bedriftens totale lagringskapasitet. Nye reguleringer stipulerer at elektronisk kommunikasjon skal bli lagret inntil åtte år.

– Dessverre vet de fleste for lite om hva sjefen har lov til å gjøre. Arbeidsgiver har rett til å lese all epost som gjelder bedriften, sier advokat Arve Føyen i advokatfirmaet Simonsen Føyen til nyhetsbyrået Newswire.

Føyen understreker at den enkelte bedrift må utarbeide klare retningslinjer og informere de ansatte om retten til å lese epost. Etter Personopplysningsloven har arbeidsgiver ikke rett til innsyn i privat epost uten den ansattes samtykke. Men sjefen kan likevel gå langt:

- Mitt råd til arbeidstakerne er å skaffe seg en privat epostadresse sjefen ikke har tilgang til, sier advokat og spesialist på IT-rett Arve Føyen.

Forslaget til ny arbeidslov, som skal behandles av politikerne våren 2005, inneholder en bestemmelse som er ment å være klargjørende, og som skal beskytte de ansatte mot at arbeidsgiver leser privat epost.

Informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet opplyser at de daglig får spørsmål både fra arbeidstakere og arbeidsgivere som lurer på hvor grensene går for sjefens rett til å lese e-post.

- Det er klart et behov for at bedriftene utarbeider retningslinjer som er tilpasset den enkelte virksomhet. Ledelsen må være tydelig på hva som er akseptabel bruk av e-post på jobben, og hva slags kontrollrutiner de ansatte må være forberedt på, sier Skåra.

Til toppen