Norske Skog setter IT ut til HP

Norske Skog og HP Norge har undertegnet en global avtale for outsourcing.

Norske Skog og HP Norge har undertegnet en global avtale for outsourcing.

Målet med avtalen er å redusere Norske Skogs IT-kostnader med 10–15 prosent og få 20–30 prosent bedre effekt av IT-investeringene. Avtalen med Hewlett-Packard har en økonomisk ramme på ca. 300 millioner kroner, med en mulig økning til 500 millioner kroner over en seksårsperiode med opsjon på ytterligere to år.

Norske Skog er verdens nest største leverandør av avis- og magasinpapir med 24 hel- og deleide fabrikker i 15 land i fem verdensdeler. Selskapet har en markedsandel på 13 prosent av det globale markedet for trykkpapir.

Den globale outsourcing-avtalen ledes av HP Norge, og innebærer ikke overføring av personell fra Norske Skog. Det er en ren tjenesteavtale hvor HP er ansvarlig for drift av infrastruktur og hvor Norske Skog betaler per arbeidsstasjon.

Norske Skog har døgnkontinuerlig drift syv dager i uken, og hver arbeidsstasjon har flere brukere. Avtalen omfatter 4600 arbeidsstasjoner. HP skal sørge for nødvendig maskinvare og alle operasjonelle tjenester.

Til toppen