Norske SOL i pluss

Det norske SOL-selskapet var i første kvartal i år det eneste av de skandinaviske SOL-selskapene som gikk i pluss. Men hadde det ikke vært for en aksjegevinst etter salget av Neo Interaktiv hadde resultatet blitt ganske mye rødere.

Det norske SOL-selskapet var i første kvartal i år det eneste av de skandinaviske SOL-selskapene som gikk i pluss. Men hadde det ikke vært for en aksjegevinst etter salget av Neo Interaktiv hadde resultatet blitt ganske mye rødere.

Schibsteds multimedia-satsing har til nå i hovedsak handlet om pengesluket Scandinavia Online (SOL).

I første kvartal i år kan det norske SOL-selskapet endelig vise til et plussresultat - nærmere bestemt på 1,2 millioner kroner.

Dette inkluderer imidlertid en aksjegevinst som følge av salget av flere SOL-selskaper: Da Neo Interaktiv (nå Icon) ble solgt ut av norske SOL rett før jul i fjor, var noe av oppgjøret i aksjer. I første kvartal i år ble disse aksjene realisert mot en gevinst på fem millioner kroner.

Uten denne gevinsten ville resultatet i norske SOL endt på minus 3,8 millioner.

Under tirsdagens presentasjon av Schibsted-resultatet for første kvartal ble det også lansert en ny mulig struktur for SOL-selskapene. Her er tanken at det fusjonerte Telenor/Telia og Schibsted hver skal eie 50 prosent hver av selskapet SOL Holding. Dette selskapet skal igjen eie 100 prosent i de fire SOL-selskapene i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

- Dette har vært vårt perspektiv hele tiden. Vi vil få et to-kant-samarbeid til å bli et to-part-samarbeid for Skandinavia. Konsekvensene blitt positive for oss alle, tror konsernsjef Kjell Aamot.

En viktig konsekvens kan bli kostnadsreduksjoner innen teknologi, og en koordinert produktutvikling, markedsføring og merkevarebygging. Aamot tror også at en slik modell vil skape større engasjement fra begge eierne.

- Vi har tidligere prøvd å forhandle med store monopolistselskap som Telenor og Telia, og det er ikke veldig enkelt. Vi føler heller ikke at det har blitt noe enklere på grunn av Telenor/Telia-fusjonen, men Sverre Munck prøver å finne en løsning på dette, sier Aamot.

For de tre SOL-selskapene sett under ett ble det finansielle målet oppgitt til å være et underskudd på 100 millioner for 1999.

Resultat
1.kv. '99
Resultat
1.kv. '98
Omsetn.
1.kv. '99
Omsetn.
1.kv. '98
Årsres.
1998
SOL Norge 1,2* - 11,8 15,8 12,22 42,5
SOL Sverige - 16 - 14,4 5,7 2,8 104,3
SOL Danmark - 7,7 - 4,5 2,4 0,1 41,1

(Alle tall er i millioner) (* Inkludert aksjegevinst på fem millioner kroner.)

Til toppen