Norske storsatsinger på Internett-spill

Både New Media Science og Telenor Link har storsatsinger på gang innen online-spill. New Media Science har fått internasjonal anerkjennelse for egenutviklet javaspill, mens Telenor Link er Norges største innen spill over online-forbindelse og telefon.

Både New Media Science og Telenor Link har storsatsinger på gang innen online-spill. New Media Science har fått internasjonal anerkjennelse for egenutviklet javaspill, mens Telenor Link er Norges største innen spill over online-forbindelse og telefon.

- Tanken er å i første rekke lage spill som andre kunne være interesserte i å leie, sier Nils Petter Nordskar, tekstforfatter i New Media Science (NMS). Han er med i spillgruppen som skal bygge opp spilltjenestene til NMS. I følge Nordskar, leies gode spill ut for rundt to tusen dollar i måneden per i dag.

At et selskap som i utgangspunktet driver med tilrettelegging for andres multimediasatsinger, nå satser på egenutvikling av et innholdsprodukt på Internett, er rett og slett et resultat av at de kan gjøre det. Den nye elektroniske distribusjonsmodellen, kombinert med både kreativitet og teknisk kompetanse, kan i beste fall gi NMS god avkastning. Men Eye One, som spillsatsingen kalles, er ikke et signal om noen stor kursendring for NMS.

- Kjernevirksomheten vår er fremdeles elektronisk forretningsutvikling. Vi gjør dette for å ha flere ben å stå på økonomisk, og har ingen planer om annen innholdsutvikling, sier Nordskar.

Internettspill regnes for å være en effektiv måte å skape aktivitet på blant annet firmasider og i innholdsprodukter på Internett. Ett eksempel, er at sju prosent av all trafikk på Aftonbladets nettutgave genereres av spill. Det er i dette markedet NMS regner med å tjene penger gjennom Eye One.

I Aftenposten i dag, går Telenor Link ut og søker etter arbeidskraft for sin egen spillsatsing. Alt fra "web-gamblere" til journalister ønskes. - Vi ønsker å bygge opp en spillmarkedsplass på Internett. Det blir for det meste innsanking av eksisterende spill, og ingen fokusering på egenutvikling, sier Jan Rygh, prosjektleder for spillsatsingen i Telenor Link.

Satsingen går foreløpig under navnet "Siris" og forventes å være klar for nettet våren 1997.

Telenor Link gjør selvfølgelig ikke dette bare for å være snille mot spilleglade nordmenn. De satser på å etter hvert tjene penger, blant annet gjennom abonnement. - Det er ikke snakk om å tjene penger fra dag én, understreker Rygh.

I stillingsannonsen søkes det også etter journalister. Hva betyr det for satsingen?

- Vi har ikke tenkt til å lage et spill-blad. Vi søker etter journalister fordi de kan skrive. Spillanmeldelser har Telenor allerede på Kinetik på Origo, og i den sammenheng samarbeider vi forsåvidt med Origo, sier Rygh.

Rygh kan også fortelle at det kan bli aktuelt å samarbeide med norske spillprodusenter og -aktører som har tenkt på å bli interaktive. - Vi er ute og lukter på markedet, men så mye mer enn det kan jeg ikke si, sier han kort.

Til toppen