Norske sykehus hevder å være best på IT

St. Olavs Hospital og Nye Ahus hevder begge å være blant Europas mest moderne sykehus.

St. Olavs Hospital og Nye Ahus hevder begge å være blant Europas mest moderne sykehus.

I fjor vant Telenor og HP prestisjekontrakten til Helsebygg Midt-Norge på informasjonsteknologi til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Med trådløse nett og bærbart IT-utstyr til alle ansatte, skulle St. Olavs Hospital bli et av Europas mest moderne sykehus.

Med en verdi på 335 millioner kroner var dette en av fjorårets største IT-kontrakter.

I dag skriver Dagens Næringsliv om Nye Ahus på Lørenskog som skal stå ferdig oktober 2008 og som også hevder å bli Europas mest moderne sykehus.

Kontrakter for tre milliarder kroner skal i år deles ut til underleverandører.

Det er Telenor og HP nyter godt av referansen fra St. Olavs Hospital, og viderefører sin erfaring på IKT-infrastruktur til nye universitetssykehuset Ahus. Denne avtalen har en verdi av 280 millioner.

Avtalen med Nye Ahus er en totalentreprise med ansvar for prosjektering, installasjon, test og drift av IKT-infrastrukturen.

På bestillingslisten står standard infrastruktur, aksesspunkter for trådløs kommunikasjon, trådløs telefoni, og diverse audiovisuelle løsninger i auditorier, kantiner, møterom og seminarrom.

Pasientene skal også underholdes og kunne kommunisere med pasientsignalanlegg, pasientterminalprogrammer og tv-distribusjon over IP.

På alle rom vil det henge PC-skjermer over sengen der pasienten kan surfe på Internett, finne ut hva dagens meny består av, se på tv eller hente fram en film etter eget ønske.

På skjermen får dessuten legen tilgang til pasientens journal, og kan hente opp røntgenbilder eller bestille nye blodprøver.

Hele det nye sykehuset blir en stor trådløs sone. Med håndholdte PC-er i legefrakken får legene tilgang til all pasient- og medisinsk informasjon.

Roboter er programmert for å hente mat og sengetøy. Blodprøver og medisiner fraktes i rør som tas i mot av roboter og som returnerer medisinen.

Andre selskapene i Telenor og HP-konsortiet er Cardiac AS, YIT Building Systems AS, Abeo AS, Umoe IKT AS, og Best Teleprodukter AB.

Nye Ahus er dimensjonert for å dekke lokal- og sentralsykehusfunksjoner for omtrent 340.000 innbyggere i Akershus og Oslo Nord. Prosjektet har en ramme på 7,6 milliarder kroner. Det skal bygges 113.000 kvadratmeter nytt bygg, mens 23.000 skal holdes i eksisterende bygg.

Til toppen