Hva skjer når IT-systemene på norske sykehus svikter? Det vet vi for lite om

Det viser en rapport som Helsetilsynet la fram i dag.

Hva skjer når IT-systemene på norske sykehus svikter? Det vet vi for lite om
Norske helseforetak må i større grad kartlegge konsekvensene av langvarige bortfall av IKT-systemer, slik som elektronisk pasientjournal. Det forteller en ny rapport fra Helsetilsynet. Illustrasjonsfoto: Colourbox/Sergiy Tryapitsyn

De fleste deler av det norske helsevesenet støtter seg på IKT-systemer