Norske telepriser nest dyrest i Norden

En fersk analyse fra Eurodata som ser nærmere på teleprisene for næringskunder i OECD-området, forteller at bedriftskundene i Norge betaler mer enn kollegene i alle nordiske land, unntatt de i Finland.

En fersk analyse fra Eurodata som ser nærmere på teleprisene for næringskunder i OECD-området, forteller at bedriftskundene i Norge betaler mer enn kollegene i alle nordiske land, unntatt de i Finland.

Til tross for det kommer de norske kundene godt ut av undersøkelsen, for blant de fem billigste landene i OECD er det bare Finland som ikke ender på listen over de fem billigste tele-landene. De norske teleprisene, som er Telenors, ender på femteplass av de fem billigste OECD-landene bare slått av Island, Danmark, Luxembourg og Sverige.

I beregningsgrunnlaget inngår både nasjonale og internasjonale bedriftssamtaler. Eurodata skriver i undersøkelsen at årsaken til at Island kommer så godt ut er at hele landet er en takstsone, noe som kan komme godt med for Telenor når undersøkelsen oppdateres senere, ettersom selskapet innfører en nasjonal lokaltakst fra 1. juni.

OECD´s undersøkelsesmetode anses for å gi et rettferdig prisbilde ved at prisnivået sammenlignes med et samlet forbruk, inkludert både samtaler, abonnement og deler av etableringskostnadene. I undersøkelsen beregnes prisen med utgangspunkt i 3623 telefonsamtaler med ulik samtaletid, geografisk avstand og tid på dagen. Deretter blir den aktuelle prisen oversatt til amerikanske dollar, og omregnet til kjøpekraft basert om kostnadsdivåer i de ulike landene.

Til toppen