Norske tog har fått GSM-dekning

Nå kan lokførere kommunisere med kontroll-sentralen uansett hvor toget befinner seg.

Norske tog har fått GSM-dekning

Nå kan lokførere kommunisere med kontroll-sentralen uansett hvor toget befinner seg.

Etter fire års utbygging har togledere og togpersonale fått et GSM-R-basert kommunikasjonssystem.

- Et løft for togsikkerheten i Norge, og et togkommunikasjonssystem som mange land kan misunne Norge, sier Terje Hoemsnes i Nokia Siemens Networks.

Utbyggingen har totalt kostet 1, 8 milliarder kroner, og ble startet i slutten av 2003.

Systemet ble først bygget ut på strekninger der man måtte erstatte NMT 450 som togradio, som Nordlandsbanen og Rørosbanen. De siste strekningene ble ferdig utbygd i sommer, og i løpet av høsten har testing av togradiofunksjonaliteten blitt sluttført. Dermed kunne nettet åpnes i forrige uke, og den analoge togradioen vil etter hvert fases ut.

Det nye nettet innebærer at kommunikasjonen mellom togsettene og kontrollsentrene byttes ut med et digitalt mobilnett. Dette gjør at togførerne kan være tilgjengelige uansett hvor på strekningen toget befinner seg, også inni tunneler.

- Vi er glade for å kunne levere gode løsninger i et land med mange geografiske utfordringer. Vi har hatt et meget godt samarbeid med Jernbaneverket under hele prosjektet. Parallelt med den fysiske utbyggingen har vi brukt det siste året til å testing, opplæring og ferdigstillelse av funksjonaliteten. Vi har høstet nyttig erfaring som vi også tar med oss inn i utbyggingen av andre GSM-R nett i Europa, sier Hoemsnes.

Det nye GSM-R nettet strekker seg over til sammen 3800 kilometer jernbanenett. Det har blitt installert over 500 basestasjoner, og nettet dekker også 650 jernbanetunneller og 150 lokomotiver. I tillegg inkluderer nettet 7 trafikkontrollsentre og 70 lokale kontrollsentre.

Til toppen