Norske toppledere har oppdaget Internett

Nye tall fra MMI viser en formidabel økning i den daglige Internett-bruken blant norske toppledere.

Nye tall fra MMI viser en formidabel økning i den daglige Internett-bruken blant norske toppledere.

Nå bruker nærmere 200.000 norske ledere Internett én eller flere ganger daglig. Innenfor statlig sektor opplyser hele 58 prosent av lederne at de benytter Internett hver dag. Innen teknisk sektor er prosenten noe lavere (40 prosent), men økningen siden i fjor er på hele 60 prosent, viser fersk statistikk fra MMI.

Tallene viser også en tendens til at nettbruken i forskjellige ledersjikt er i ferd med å jevne seg ut. I 1997 og '98 var andelen brukere betydelig større blant ledere på lavere nivåer, men nå ser det ut til at ledere på høyere nivå - også de absolutte topplederne - kommer etter, med henholdvis 53 og 43 prosent daglige brukere.

Geografisk distribusjon har endret seg lite, og ledere i Oslo og Akershus bruker fremdeles Internett oftere og mer enn ledere andre steder i landet.

Det er småbedriftene som henger mest etter.

Stadig flere ledere mener de har nytte av Internett. Nettet er nå den tredje viktigste informasjonkilden for norske ledere, og anses som viktigere enn blant annet magasin/tidsskrifter og radio og TV.

Avislesing og søking etter opplysninger på Internett er noe 144.000 norske ledere hevder de gjør ukentlig. Enda flere (258.000) benytter e-post hver uke. Også e-handelen har økt blant norske ledere, viser MMI-undersøkelsen.

Les mer om Internett-bruk:


Eldre damer strømmer til Internett
2,3 millioner nordmenn er oppkoblet
Nettbrukeren leser grundigere enn papirleseren
Halve Europa på nett innen 2003
Her er de 50 mest populære Internett-sidene

Til toppen