Norske toppsjefer for sløve på IT

En undersøkelse fra Dataforeningen avdekker for lite IT-kompetanse blant norske toppledere.

En undersøkelse fra Dataforeningen avdekker for lite IT-kompetanse blant norske toppledere.

Den norske dataforeningen presenterte i dag undersøkelsen «IT i praksis» som er gjennomført i samarbeid med Rambøll Management blant de 500 største offentlige og private virksomheter.

I undersøkelsen framgår det at norske toppsjefer mangler vesentlig IT-kompetanse, vet for lite hvordan IT skal anvendes og er for lite strategiske.

Underdirektør Ejvind Jørgensen i Rambøll mener det er et stort potensial for forbedring og effektivisering. Spesielt innen offentlig sektor ser man at ledere mangler IT-kompetanse.

Rambøll-undersøkelsen viser at 85 prosent av norske IT-ledere mener det er en barriere for utviklingen at toppsjefene har manglende kompetanse på IT.

Undersøkelsen avdekker også at norske bedrifter satser for lite på å øke IT-kompetansen hos medarbeiderene.

Ofte blir IT preget av dugnadsånd og prosjekter.

Målet med rapporten er å skape et faktabasert grunnlag for debatten om forretningsutvikling i norske bedrifter. Rapporten foreslår konkrete tiltak som kan bidra til en positiv utvikling for Norge og den enkelte virksomhet.

Norske ledere kan nå forvente seg en kraftig repremande fra dataforeningen om å sette IT mer i fokus.

Til toppen