Norske virksomheter skal bli høytilgjengelige

Xperion-sjef Eirik Pedersen skal tjene penger på virtualisering og sikring av data.

Norske virksomheter skal bli høytilgjengelige

Xperion-sjef Eirik Pedersen skal tjene penger på virtualisering og sikring av data.

Virtualisering er en teknologi som står langt oppe på analyseselskapet Gartners liste over de ti viktigste strategiske teknologiene som kommer.

Virtualiseringteknologien gir blant annet bedre utnyttelse av serverkapasitet, bedre tilgjengelighet gjennom for eksempel å speile produksjonssystemer, og kan gi lavere strømforbruk gjennom mer effektiv utnyttelse av serverressursene. Sistnevnte trekkes frem som en viktig faktor når det er snakk om grønn IT.

Virtuelle systemer kan gi bedrifter en økonomisk fordel sammenlignet med tradisjonelle plattformer. Men benyttes de i feil sammenheng kan det medføre store problemer. Å installere noen virtuelle maskiner er enkelt. Når man senere skal integrere sikkerhetskopiering og felles lagringssystemer blir det mye mer kompleks. Mange støter da på problemer.

Det vil det unge selskapet Xperion gjøre noe med. Selskapet ble skilt ut av konsulent-, lisens- og kursleverandøren Crayon i mars, i år.

Crayon har tidligere vært rendyrket i sin satsning på Microsofts produkter, og med Xperion som utskilt selskap går de tilbake til denne modellen.

Xperion har nå 15 ansatte og har opparbeidet seg over 70 kunder. Ifølge selskapets ledelse tjener de allerede gode penger.

Selskapet orienterer seg hovedsaklig mot større virksomheter fra 200 ansatte med kritiske løsninger for å sikre at selskapene skal være det de kaller høytilgjengelig.

Målet er nokså ubeskjedent å bli Norges ledende aktør innenfor tilgjengelighetsløsninger i datarommet for større norske bedrifter.

- Dette skal bli ved å satse på salg av design, installasjon, rådgivning, programvare, maskinvare og kurs innenfor produkter fra Symantec Veritas, Vmware, HP og Sun, sier teknologidirektør Sven Ole Skrivervik, til digi.no.

Det er en klassisk modell for norske IT-bedrifter innen systemintegrasjonsfeltet.

Mange bedrifter har gjort analyser av hva det faktisk koster å være uten kritiske IT-systemer i varierende tidsperioder. Aviser vet omtrent hva det koster å ikke gi ut avis. Nettbuttikker vet hvilken omsetning de går glipp av dersom de er utilgjengelige på nettet. Og sykehusene vet noe som hva det koster at de ikke kan behandle pasienter på grunn av utilgjengelige journalsystemer eller annen IT-teknisk utrustning.

Xperion vil bygge videre på Crayons erfaring på Veritas, nå Symantecs løsninger, som allerede hadde bygget opp en tung kompetanseorganisasjon innenfor datasikring, lagringsadministrasjon, arkivering, høytilgjengelighet og virtualisering.

Xperion erfarer at stadig flere bedrifter sliter med at lagringsbehov for e-post og dokumenter, video og billedmateriale, øker eksplosivt. Problemet er at eldre data som sjelden eller aldri aksesseres, ligger og tar opp plass på dyre, høy-ytelse lagringssystemer.

Dette løser Xperion ved å etablere et arkiveringssystem fra Symantec som kobles til billigere lagringsløsninger som ikke har ekstrem høy ytelse. Data migreres fra e-post- og fil-servere etter nærmere spesifiserte regler og legges i arkivet hvor dupliserte data blir slettet og data komprimert. Arkivsystemet kobles sammen med backup-systemet og data kan migreres helt ut til tape.

På denne måten blir mindre data å håndtere for e-post- og filtjenere som blir tatt vare på, investeringene utnyttes bedre og kunden får et effektivt søkesystem for fremhenting av gammel informasjon.

Xperion leverer både kompetanse, kurs, programvare og maskinvare. Til neste år tror daglig leder Eirik Pedersen at staben kan være doblet.

Til toppen