Norskespill.no i gamblingskvis

Norskespill.no har blitt pålagt å fjerne innsamlingen av 11-sifrede fødselsnumre fra Tivoli.no, noe som garantert vil øke antall spillere. Lottertilsynet har godkjent innsamlingen, mens Datatilsynet frykter for personvernet.

Datatilsynet og Lotteritilsynet møtes i dag for å diskutere hva de gjør med pengespillopplegget til nett-tjenesten Tivoli.no.

Det bekrefter Datatilsynet overfor digi.no.

Før sommeren sendte tilsynet beskjed til Norskespill.no om at selskapet måtte stoppe innsamlingen av 11-sifrede fødselsnumre. Spillvirksomheten eies med 49 prosent av Cee.tv og 51 prosent av humanitære organisasjoner. De ti humanitære organisasjonene har puttet inn kun én million kroner til sammen i startkapital, mens eierne til Cee.tv finansierer resten.

60 prosent av Norskespill.no sin omsetning går tilbake til de humanitære organisasjonene.

Les saken her:


Administrerende direktør Knut Lindh i Norskespill.no protesterte den gang og sa at ordningen var kommet i stand etter godkjennelse av et annet myndighetstilsyn, Lotteritilsynet, som har tildelt selskapet prøvekonsesjon på internettspill ut året.


- For oss er det viktig å overholde konsesjonsvilkårene. Vi skal kontrollere at spillerne er over 18 år og har bopel i norge. Det vil alltid være noen som greier å lure seg unna med falske opplysninger. Vi mener at opplegget vårt gir over 90 prosent sikkerhet og at den blir dårligere hvis vi kutter ut fødselsnumrene, sier Lindh i dag.

Han har påklaget avgjørelsen til Datatilsynet og fått avslag. Deretter har han klaget videre til Justisdepartementet. Saken har imidlertid igjen havnet hos Datatilsynet som nå har bestemt seg for å avklare forholdet til Lotteriloven og Lottertilsynet som er underlagt Justisdepartementet.

Likevel innrømmer Lindh overfor digi.no at det hadde vært smartere å kutte ut opplegget med fødselsnummer-registreringer.

- Kommersielt sett hadde det vært interessant å ikke be nettbrukerne sende fra seg personnummeret. Men da hadde vi måttet sette oss ned sammen med Lotteritilsynet på nytt og finne andre og mer kompliserte løsninger, mener han.

Per i dag finnes det 32.000 registrerte spillere på Tivoli.no. Kun mellom 20-30 prosent av disse er aktive spillere, det vil si at et sted mellom 6000 og 10.000 nordmenn er innom regelmessig. Derfor er det svært viktig for Norskespill.no å få opp totalvolumet. Lindh har selv jobbet i bokklubb i mange år, hvor det er svært vanlig at mange melder seg inn kun for å få en velkomstgave.

- 'Premium hunters' er et velkjent fenomen. Først registrerer de seg selv, så kona, deretter katta og andre familiemedlemmer, sier Lindh som håper at myndighetene etter hvert kommer til å lempe på rammevilkårene.

Spillerne kan kun spille for 20 kroner dagen og 1500 kroner i uka. Det ligger også begrensninger for i hvilke medier Norskespill kan ha spillene sine og hvilke ulike spill de kan kjøre på Tivoli.no.

- Per i dag kan vi kun bruke Internett som kanal. Vi har søkt myndighetene om å tillatelse til å drive uavhengig av plattform, sier den administrerende direktøren som håper å være i økonomisk balanse ved utgangen av 2003.

Men da mener han at myndighetene må lempe på vilkårene i konsesjonen. Ellers akter han å gå til et nytt statlig tilsyn.

- Da vi satte i gang opplevde vi stor velvillighet hos myndighetene og trodde vi skulle få gode rammevilkår. Men etter hvert har de skrudd skruen til, sannsynligvis etter direktiver fra den politiske ledelsen. I øyeblikket er det altfor stramme vilkår, og vi har store problemer i konkurransen med Norsk Tipping, Rikstoto og utenlandske som ikke har slike begrensninger, mener han.

Men han vil ikke sette igang noe før det er kommet en avklaring i hvordan den endelige konsesjonen kommer til å se ut. Han regner med en forlengelse av prøvekonsesjonen neste år, fordi Kulturdepartementet og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland skal ferdigbehandle proposisjonen om pengespill i Norge og legge den frem for Stortinget i løpet av høsten.

Til toppen