NorStella-sjef får global lederrolle

Arild Haraldsen er valgt inn i styret til UN/Cefact som standardiserer elektronisk samhandling.

NorStella-sjef får global lederrolle

Arild Haraldsen er valgt inn i styret til UN/Cefact som standardiserer elektronisk samhandling.

På UN/Cefacts møte i Genève 16–17. september ble administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella valgt til ny «vice chair» i styret («Bureau») for UN/Cefact. De øvrige styremedlemmene er fra USA, India, Italia samt fra verdens tollorganisasjon WCO.

UN/Cefact arbeider med å standardisere teknologier for elektronisk samhandling. De har hittil bidratt med standarder som Edifact, ebXML og Core Components. Organisasjonen har en global lederrolle i å harmonisere og forenkle prosesser for internasjonal handel.

Haraldsen ble valgt på et program for å få UN/Cefact mer markedsdrevet, med tettere samarbeid med andre standardiseringsorganisasjoner, og mer effektive prosesser for å ta frem ny IKT-standarder.

Det er første gang en nordmann inntar en slik posisjon i UN/Cefact.

Haraldsen får ansvaret for å følge opp EU (CEN/ISSS), OASIS, W3C, ISO og WTO (Verdens handelsorganisasjon). Han er fra før av leder i NordiPro, et uformelt samarbeidsorgan for samtlige nordiske land.

I en pressemelding sier Haraldsen at valget er en anerkjennelse av det betydelige arbeidet NorStella har nedlagt internasjonalt for å utvikle nye standarder, i tillegg til det nasjonale arbeidet for å bidra til at standardene tas i bruk.

Haraldsen nevner følgende oppgaver som sentrale for hans virke i UN/Cefact:

  • Utvikling av en internasjonal XML-basert stand for ehandelsmeldinger, NESUBL
  • Utbredelse og videreutvikling av XML-baserte meldingsstandarder for transport som en videreføring av ShortseaXML-prosjektet.
  • Bruk av UN/Cefacts Implementation Guide for forenkling av internasjonal handel til Norges bistandsland i samarbeid med multilaterale organisasjoner som UNCTAD, Verdensbanken, og så videre.

Haraldsen har i mange år regelmessig bidratt med kommentarer og analyser til digi.no.

    Les også:

Til toppen