Nortel og Accenture medeiere i nytt Novell-selskap

Med investeringer fra Nortel og Accenture har Novell opprettet et nytt datterselskap for å ta seg av programvare rettet spesielt mot innholds- og tjenesteleverandører på Internett.

Med investeringer fra Nortel og Accenture har Novell opprettet et nytt datterselskap for å ta seg av programvare rettet spesielt mot innholds- og tjenesteleverandører på Internett.

Det nye selskapet Volera er opprettet med investeringer på til sammen 80 millioner dollar. Det skal overta, videreutvikle og framfor alt markedsføre Novells produkter innen Internett-caching ("Excelerator", tidligere kjent som "Internet Caching System") og innholdsstyring ("Content Exchange"). Novells bidrag blir 60 millioner dollar. Fordelingen mellom Nortel Networks og Accenture (tidligere Andersen Consulting) er ikke kjent.

Novell ser et voksende marked for produkter for å få opp ytelsen på nettet og effektivt styre leveranser av alle slags former for innhold, en nisje amerikanerne kaller "content networking".

Volera dannes med utgangspunkt i Novells avdeling Net Content Services. Det vil få hovedkvarter i Silicon Valley, men samtidig opprettholde viktig virksomhet i delstaten Utah, der Novell holder til. Det starter med 175 ansatte. Novell-sjef Eric Schmidt blir styreformann. Den øvrige ledelsen hentes også fra Novell.

Novell forklarer selskapets navn med assosiasjonen til det spanske ordet "voler" som betyr "å fly". Volera skal få fart og system på innholdsleveranser. Det overtar all teknologi det trenger fra Novell, får overført nødvendige avtaler med partnere og leverandører, og inngår samtidig en strategisk partneravtale med morselskapet. Regnskapsmessig skal Volera integreres i Novells regnskap, inntil videre. En eventuell børsintroduksjon er klarert med Novells styre, og antydes til annet halvår 2002.

Accenture har bistått Novell med planleggingen av Volera de siste seks månedene. Selskapet vil fortsette å ta på seg oppdrag for Volera, samtidig som det blir deleier.

Nortel blir deleier med opsjon for ytterligere oppkjøp, og inngår avtaler om felles utvikling og distribusjon. I den internasjonale pressekonferansen der Volera ble presentert for første gang, sa styreformann Eric Schmidt at Novell mangler de nødvendige kanalene og partnerskap, samt tilstedeværelse som merke, til å håndtere Volera-produktene på egen hånd.

Excelerator selges delvis på OEM-basis, blant annet til Dell og Compaq som lager spesielle cache-servere. Markedsandelen er anslått til 17 prosent. Markedet betraktes å ha et stort potensial, i likhet med andre produkter for effektiv innholdslevering. Novell anslår omsetningen av det som heretter er Volera-produkter til 30 millioner dollar i inneværende regnskapsår. Novells omsetning i 2000 i forrige regnskapsår var 1,16 milliarder dollar.

Sluttmarkedet for Volera er tilbydere og leverandører av multimedia-innhold. Nortel vil tilby en variant av Excelerator for forbrukermarkedet. Konkurrenter vil Volera er selskaper som CacheFlow, Inktomi og Network Appliance.

Til toppen