Nortel satser stort på optiske svitsjer

Nortel investerer 400 millioner neste år på å tredoble produksjonskapasiteten innen optiske svitsjer. De nyeste OPtera-boksene skyfler opptil 6,4 terabit per sekund.

Nortel investerer 400 millioner neste år på å tredoble produksjonskapasiteten innen optiske svitsjer. De nyeste OPtera-boksene skyfler opptil 6,4 terabit per sekund.

Evnen til å utnytte kapasiteten til optiske fibre utvikler seg dobbelt så raskt som ytelsen til Intels PC-prosessorer. Moores law går ut på en dobling hver halvannet år. Innen fiberoptikk, dobles kapasiteten hver niende måned.

Mange industriland søker nå å utnytte fiberoptikk til å etablere en bredbåndsinfrastruktur. De siste to årene skal det være kunngjort et førtitalls slike prosjekter i Europa og verden for øvrig. Nortel skal være med på 32 av disse prosjektene.

Maskinvare til optiske nettverk utgjør et marked med en årlig vekst på mer enn 50 prosent. Det ventes å nå 35 milliarder dollar i 2001.

Nortels OPtera-svitsjer bygger på en standardisert teknologi kjent som DWDM - "dense wavelength division multiplexing". Den går ut på å øke fiberkapasiteten ved å frakte data på stadig flere bølgelengder eller farger samtidig. Når flere terabit skal overføres per sekund, må data fordeles på flere hundre ulike og nærliggende farger som må styres og kontrolleres hver for seg.

Mot slutten av året vil Nortels kapasitet for å produsere presisjonslasere og andre optiske komponenter som inngår i OPtera-boksene være doblet i forhold til kapasiteten ved forrige årsskifte. I 2000 vil selskapet investere 400 millioner dollar for ytterligere å tredoble denne produksjonskapasiteten. Nye fabrikker skal bygges i Ottawa og Montreal. Eksisterende anlegg i England og Nord Irland skal utvides.

Planene forutsetter 5000 nye arbeidsplasser.

Til toppen