Nortel sparker 3500

Det kriserammede selskapet Nortel går nok en gang til drastiske tiltak. Nortel sier opp 3500- ti prosent av arbeidsstyrken- i et forsøk på å få selskapet på beina.

I april fikk toppsjef Frank Dunn og finansdirektør Douglas Beatty sparken etter noe lemfeldig omgang med finansiell informasjon. Nortel sparker nå ytterligere sju av toppsjefene i selskapet, og krever samtidig tilbake bonusene det har blitt tildelt, skriver idg.se.

Kanadiske Nortel leverer utstyr til telekomsektoren og er konkurrent til blant andre Nokia og Ericsson.

Selskapet har en veldig høy omsetning- 38 milliarder dollar i første halvår- men selskapet klarer likevel ikke å gå med overskudd. Selskapet beregner å få en nettogevinst på mellom 0 og 0,15 cent per aksje.

Til toppen