Nortel velger Merkantildata for forente nettverk i Norden

- Det er viktig å sørge for en felles og forent infrastruktur for tale og data før man begynner med fancy applikasjoner, sier de nye parhestene Peter George (bildet) og Tom Adolfsen.

- Det er viktig å sørge for en felles og forent infrastruktur for tale og data før man begynner med fancy applikasjoner, sier de nye parhestene Peter George (bildet) og Tom Adolfsen.

Den globale giganten og det nordiske IKT-selskapet har funnet hverandre i en felles visjon om hva forente nettverk for tale og data betyr for næringslivet, og hva som er den bedriftsøkonomiske korrekte måten å høste fordelene ved denne konvergensen. Partneravtalen mellom Nortel Networks og Merkantildata er den første av sitt slag i Europa. Den gjelder hele Norden. Nortel tar sikte på å etablere tilsvarende avtaler med store lokale leverandører i andre regioner.

- Felles nettverk for data og tale har allerede blitt et viktig marked for oss, sier administrerende direktør Tom Adolfsen i Merkantildata.

- Vi har forberedt oss gjennom flere, og integreringen skjer fortere enn forventet. Markedet krever nye produkter og nye løsninger. Da nytter det ikke å bare forholde oss til IT-leverandører. Vi må også ha teleleverandører som partnere. Vi har allerede Tele Danmark og Telia, samt Ericsson og Siemens. Nortel er den partneren som binder tele og IT sammen.

Adolfsen ser på konvergensen mellom tale og data som hovedtrenden i markedet. Den driver fram nye forretningsmuligheter, og står sentralt i hans 1999-budsjett. Merkantildata skal omsette for 12 milliarder kroner i år. Det gjelder å samle kompetanse og produkter fra forskjellige hold. Han ser på partnere, oppkjøp og organisk vekst som ulike sider av en samlende strategi. Drivkraften i Merkantildata de neste tre til fire år skal være identisk med hovedtrenden i markedet.

- Det gjelder å ta dette trinnvis. IBM har gått i spissen og bygget et nytt nettverk, der tale og data er integrert. Besparelsen er 35 prosent i året. Investeringen i det nye nettet betaler seg i løpet av tre til fem år. Integrerer du din infrastruktur, sparer du penger. Så enkelt er det. Når du har gjort det, kan du bruke det til å utvikle nye måter å tjene penger på. Oppgaven vår er å tilby ekspertise og produkter på alle områdene som inngår i nye forente nettverk, som nye telefonsentraler, trådløs kommunikasjon, IP-telefoni, TV/video, alle former for Internett-samband, samt drift og tjenester. Du kan godt være liten og ha en relativt god omsetning innen et av disse feltene. Men skal du bety noe, må du ha størrelse og et bredt engasjement. Med partnere og døtre kan vi tilby full støtte, og ta på oss alt ansvar.

Adolfsen understreker at han har et utmerket forhold til Cisco - og Merkantildata selger mye Cisco - men at Nortel er noe langt mer, på grunn av bredden i assortissement og mangfoldet i ekspertisen.

Peter George er sjef for EMEA-satsingen (Europa, Midt-Østen og Afrika) i den delen av Nortel som har forente nettverk som hovedfelt: Enterprise Solutions. Han har langt på vei samme syn på verden som Adolfsen.

- Det mangfoldet av nettverk som kjennetegner mange av dagens ekspanderende selskap, hindrer effektiviteten i organisasjonen. Det primære budskapet er at du sparer penger ved å gå over til ett felles nettverk. Dette må skje trinnvis. Først må infrastrukturen legges til rette, slik at du får ett nett til tale, data og video. Så sørger du for ett verktøy til å styre dette forente nettet. Til slutt finner du hvilke nye anvendelser du kan bruke nettet til. Jeg er helt enig med Adolfsen. I dag er det ofte for mye fokus på funksjonalitet. Vi har sett prosjekter strande fordi de krever mer enn nettet kan levere. Ting må gjøres i riktig rekkefølge.

George karakteriserer dette som en evolusjonær strategi, et opplegg for gradvis overgang som gjør at virksomheten ikke forstyrres mens IT og tele forenes til IKT.

En av Georges nye anvendelser er noe han kaller web-enabled call center. I praksis betyr det at nettsiden er utstyrt med en knapp som gir direkte toveis kontakt med et menneske på den andre siden. Med andre ord utstyres nettbutikken med en virkelig ekspeditør.

- Slike finnes i dag i Irland innen e-handel bedrifter i mellom.

På direkte spørsmål innrømmer George at Nortel selv ennå ikke er kommet så langt at selskapet har konvertert til et forent nettverk internt. Han har ikke noe endelig svar på hva slags nettverksteknologi - ADSL, kabel, strømnett osv - som vil dominere framtidens forente nettverk. Det har da heller ingen særlig betydning. Poenget er felles nett for digitale signaler, enten de er tale, data eller video. Det gjelder å gjøre det, og la markedet velge hvordan.

Til toppen