Nortel velger Tandberg Data

Nortel Networks har valgt Tandberg Datas SLR5 som båndstasjon for sitt UMS-system.

Nortel Networks har valgt Tandberg Datas SLR5 som båndstasjon for sitt UMS-system.

Nortel Networks er et resultat av fusjonen mellom Northern Telecom (Nortel) og Bay Networks. Selskapet har et produkt som går under navnet CallPilot som gir kundene anledning til å sette opp en såkalt Universal Messaging Service UMS) enhet

UMS er en tjeneste som gjør at telekunder får tilgang til personsvar-meldinger, telefakser og elektronisk post på en plattform. I Norge tilbyr Telenor et slikt produkt under navnet Nomade hvor en UMS-tjeneste er koblet med et felles tale-, data-, og faks-abonnement.

Nortel Networks har nå valgt SLR5 fra Tandberg Data som standardutstyr for Call-pilot, slik at meldinger kan lagres og sikkerhetskopieres for arkiv-formål og for å sikre systemet ved eventuelle systemstopp.

Til toppen