Nortel vokser på IP-telefoni

Sterkt salg av IP-telefoniutstyr til operatører bidro til å minske underskuddet i Nortel.

Sterkt salg av IP-telefoniutstyr til operatører bidro til å minske underskuddet i Nortel.

Regnskapet til teleutstyrsgiganten Nortel for tredje kvartal viser en omsetning på 2,66 milliarder dollar, 22 prosent større enn i samme kvartal i fjor. Det negative resultat er mer enn halvert, fra 259 millioner dollar til 105 millioner.

Avdelingen som selger blant annet IP-telefoniutstyr til operatører, økte sin omsetning med 41 prosent til 754 millioner dollar.

Mye av årsaken til underskuddet er en tapsbringende kontrakt Nortel har inngått i India, i et forsøk på å befeste sin stilling i landet. Kontrakten har hittil gitt 300 millioner dollar i omsetning, og ført til 265 millioner dollar i tap. Selskapet forsikrer at det ikke akter å inngå flere tilsvarende tapskontrakter.

Nortel fortsetter å granske en bokføringsskandale som i fjor blant annet førte til at 10 ledere fikk sparken.

Finansielt sett er Nortel fortsatt solid, med likvide reserver på tre milliarder dollar. Ved nyttår var reservene på 3,7 milliarder dollar. Kontantstrømmen i tredje kvartal var minus 145 millioner dollar.

Til toppen