Norton 2000 overvåker regneark og databaser

Symantec-produktet Norton 2000 viser deg nøyaktig hvor datohåndteringen i regneark og personlige databasemodeller kan gi feil ved årtusenskiftet.

Programvare tilbyr en agent som går gjennom dokumenter laget med verktøy som Excel, Lotus 1-2-3, Access og dBase. Agenten varsler når den finner tilfeller av datahåndtering som kan medføre ulike former for år 2000-inkompatibilitet. Slike tilfeller kan være beregningsfeil eller mulige problemer hvis dokumentet utveksles med partnere som nytter en annen utgave av opphavsverktøyet til dokumentet, for eksempel mellom Excel 7 og Excel 8.

Excel 7 oppfatter nemlig 7.12.15 som 7.12.1915, mens Excel 8 tolker den samme strengen som 7.12.2015. Norton 2000 holder rede på ulike regler for datohåndtering i en rekke utgaver av typiske brukerverktøy som Excel, Lotus 1-2-3, Access, dBase, Clipper, FoxPro og Paradox.

I nyere utgaver av Excel, nytter Norton 2000 fargekoder for å anskueliggjøre hvilke celler som kan være problematiske, og knytter egne kommentarer til cellen for å forklare hvorfor. Håndteringen av de øvrige verktøyene er mindre eksplisitt, men likevel nyttig - og langt enklere og sikrere enn å granske modellene for hånd.

- Verktøyet er tilgjengelig i to versjoner, en for å ta en og en PC om gangen, og en bedriftsutgave for å gi systemansvarlig et verktøy for kontinuerlig overvåkning, sier Geir Storsnes hos den norske distributøren PC Syscom.

- Bedriftsutgaven samler rapporter fra hver klient i en sentral database, og gjør det mulig å etablere en ordning for å følge med i nye filer etter hvert som de opprettes.

Begge versjonene har dessuten verktøy for å kontrollere om PC-ens BIOS er år 2000-kompatibel.

Det understrekes at Norton 2000 er et hjelpemiddel for å finne ut hvor problemene er, ikke for å løse dem. Det er et verktøy på klientnivå, ikke for å avdekke problemer knyttet til store felles systemer. Det går for øvrig fram av listen over applikasjoner som håndteres.

Enbrukerutgaven koster rundt 670 kroner for én lisens, og såvidt under 3000 kroner for fem lisenser. Større antall lisenser rabatteres etter avtale. Bedriftsutgaven med overvåkningsverktøy og database starter på ti lisenser til rundt 9000 kroner. Alle priser er eksklusiv merverdigavgift.

Til toppen