Noteres i løpet av 1997

Styret i A/S EDB har bestemt å fremme søknad om børsnotering i 1997 for å sikre selskapets utvikling som selvstendig IT-bedrift. Selskapet sikter mot en 50 millioner kroners emisjon i forbindelse med noteringen.

Styret i A/S EDB har bestemt å fremme søknad om børsnotering i 1997 for å sikre selskapets utvikling som selvstendig IT-bedrift. Selskapet sikter mot en 50 millioner kroners emisjon i forbindelse med noteringen.

AS EDB, som omsatte for 414,2 millioner kroner med et overskudd på 8,5 millioner kroner etter skatt, sikter mot børs i 1997. Selskapet har rundt 340 ansatte, hovedsakelig IT-konsulenter, og driver med datadrift, konsulenttjenester, og leveranser av datautstyr og programvare mot store private og offentlige organisasjoner.

Alfred Berg Norge A/S og Fondsfinas a.s vil tilrettelegge en 50 millioner kroners emisjon i forbindelse med børsnoteringen. Selskapet, som fusjonerte med Landbruksdata AS den 1.1.96, har som hovedaksjonærer Norsk vekst, Aker RGI, Norske Meierier, Norsk Kjøtt og Narvesen. A/S EDB begrunner børsnoteringen med hovedaksjonærenes ønske om å utvikle selskapet videre som en selvstendig IT-bedrift.

Til toppen