Notes-killer blir Notes-partner

Samarbeidsapplikasjonen Groove, hittil bare integrert mot Microsoft, tilbyr nå integrasjon mot Lotus Notes

Groove Networks lager klientprogramvare for å utnytte en IP-forbindelse til blant annet sikker og enkel utveksling av filer og øyeblikksmeldinger i tekst og tale med andre som kjører den samme klienten. Groove er utviklet av Ray Ozzie, som i sin tid unnfanget Lotus Notes.

Les også:

Idéen med Groove er å tilby en enkel måte å la ad hoc-grupper samarbeide, gitt at alle medlemmene har en Internett-forbindelse.

Groove krypterer all utveksling av informasjon over Internett-forbindelsen, også samtaler. Det innebærer at man kan prate gratis over Internett-forbindelsen og samtidig være garantert mot enhver form for linjeavlytting.

I tillegg til filutveksling og øyeblikksmeldinger i tekst og tale, tilbys femten interaktive verktøy som blant annet gjør det mulig å dele dokumenter og presentasjoner, og i praksis avvikle gruppemøter over Internett.

Groove er ikke avhengig av annet enn Windows, men tilbyr integrasjon mot Microsofts e-postklient Outlook, blant annet for å forenkle kontaktlister.

Selskapet opplyser at man nå også vil tilby integrasjon mot Lotus Notes. Dette kan tolkes på flere måter, blant annet som en innrømmelse fra Lotus og IBM at Groove overgår de samarbeids- og kontaktegenskapene som er blitt bygget inn i Notes de siste tre årene.

Ved å la Groove håndtere gruppesamarbeid over Internett-forbindelsen, frigjør Notes-brukeren seg fra sin egen klient, og kan forholde seg til partnere uten å kreve at disse skal bruke Notes.

Les også:

Groove-klienten er rimelig: Standardversjonen koster 49 dollar, den "profesjonelle" kommer på 99 dollar.


Groove har et svært nært forhold til Microsoft, blant annet gjennom en investering på 51 millioner dollar som Microsoft gjorde i Groove i oktober i fjor. Ifølge Cnet mottak alle Microsoft-medarbeidere i juli et notat der de ble advart mot å bruke andre verktøy enn Groove for å opprette "peer-to-peer" forbindelse seg i mellom eller med eksterne partnere.

Ray Ozzie har engasjert seg aktivt i debatten for å forsvare Microsoft. På sin private "weblog" finnes blant annet dette innlegget der han forklarer hvorfor det er så bra for avanserte utviklere å ha et tjenestevillig operativsystem som Windows å forholde seg til, framfor for eksempel Linux.

Derfor støtter Ozzie også helhjertet opp om .Net, og arbeider blant annet med en "Groove Toolkit for Visual Studio.Net", for å bygge og teste ut Groove-applikasjoner med Microsofts integrerte utviklingsverktøy. Groove Toolkit er foreløpig bare tilgjengelig i "preview" utgave.

Til toppen