Notes-klienten endelig klar for Linux

Åtte år etter Domino-serveren, utgir IBM en Linux-utgave av den fullverdige Notes-klienten.

Åtte år etter Domino-serveren, utgir IBM en Linux-utgave av den fullverdige Notes-klienten.

IBM har lekket ut til flere amerikanske IT-magasiner at de i dag vil kunngjøre en fullverdig Linux-utgave av Lotus Notes-klienten.

Linux-klienten til Notes vil være allment tilgjengelig fra 24. juli, under navnet Lotus Notes on Linux 7.0.1.

Helt siden Domino-serveren ble utgitt for Linux i 1998, har det vært et tilbakevendende tema på samlinger av Notes/Domino-brukere når Notes-klienten ville komme til Linux.

IBM tok et lite skritt i retning Notes-klient for Linux i 2004, da brukere av Linux-PC-er fikk tilgang til et web-grensesnitt mot e-post- og samarbeidssystemet.

Neste år planlegges en større nyutgivelse av Notes, under kodenavnet «Hannover». Denne skal bygge på rammeverket til Eclipse, et åpen kildekodesystem IBM har vært primus motor for i mange år. Det var ventet at Linux-versjonen av Notes-klienten ville komme samtidig med Hannover.

Linux-utgaven av Notes-klienten som kommer 24. juli, er basert på Eclipse. Samtidig er den også integrert med Workplace-teknologi for sentral drifting av klienter: Workplace Managed Client.

IBM viser til to forklaringer for at Linux-utgaven av Notes-klienten kommer nå. Til ZDNet sier salgssjef for Lotus Notes, Ed Brill, at det er stor etterspørsel etter klienten, særlig i Tyskland, India, Kina og Brasil. Til Internet News sier en annen Lotus-sjef, Arthur Fontaine, at Eclipse har bidratt til å senke kostnadene forbundet med å porte klienten til Linux. Selv med økt etterspørsel i markedet, viste utregningene til IBM så store kostnader at porting var ulønnsomt.

Med felles Eclipse-rammeverk for Windows, Mac og Linux-utgavene av Notes-klienten, vil man kunne leverer én felles installasjonsrutine for alle tre, ifølge Fontaine.

IBM tror og håper at Notes-klienten for Linux vil bidra til å øke bruken av Linux-PC-er i bedrifter.

Til toppen