- Notes sikret Labours valgskred

- Vi ville vunnet uansett. Men partiets Notes-baserte interne informasjonssystem sikret at alle kandidater marsjerte i takt og visste hva de snakket om, sier spesialrådgiver i det britiske helsedepartementet, Joe McCrea.

- Vi ville vunnet uansett. Men partiets Notes-baserte interne informasjonssystem sikret at alle kandidater marsjerte i takt og visste hva de snakket om, sier spesialrådgiver i det britiske helsedepartementet, Joe McCrea.

Det var partileder Tony Blair som tok initiativet til et felles internt informasjonssystem for Labour foran britenes parlamentsvalg i fjor vår. Systemet ble utformet under ledelse av Leslie Haswell.

- Hun innførte Notes i partiet. Nå er Notes på vei inn i departementene, sier McCrea. I helsedepartementet har han tatt initiativet til et Notes-basert system kalt MINT (Ministerial Information Network Technology) som viderefører erfaringene fra partiets prosjekt.

Notes-prosjektet til Labour fikk navnet Millbank Tower. Flere tusen partiarbeidere, deriblant alle kandidatene som stilte til valg, fikk enkel og strukturert tilgang til partilinja, komplett med fakta, argumenter og hvordan avvise motargumenter.

- Det vanlige i en valgkamp er at journalister graver fram manglende konsekvens i partiets argumentasjon, sier McCrea som selv har åtte års erfaring som MP (member of Parliament). – Det fører ofte til kjedelige episoder der ledende partifeller har problemer med å hente inn situasjonen.

For McCrea dreier både politikk og kunnskap seg om makt.

- Når politikk er makt, og kunnskap er makt, er det klart at kombinasjonen politikk og kunnskap må føre til suksess. Notes sikret oss den største valgseieren i det tjuende århundret.

McCrea fikk ikke jobben i helsedepartementet på grunn av spesielle kunnskaper innen medisin eller sosialt arbeid, men fordi han var dyktig i å legge fram koherente budskap for medier og medpolitikere. Han gikk straks i gang med å legge opp et tilsvarende informasjons- og kunnskapsstyringssystem i departementet som han var kjent med fra partiet.

- Vi hadde store forhåpninger til informasjonsteknologien i departementet, og lurte blant annet på fordelingen mellom Windows 95 og Windows NT på stabens arbeidsstasjoner. Den IT-ansvarlige sa at departementet hadde et forholdsvis avansert system, siden det blant annet ga alle tilgang til Windows 3.1 og WordPerfect 5.2. Det jeg måtte grave fram selv, var at det fantes folk i departementet som hadde vært forutseende nok til å arbeide med Notes på egen hånd.

Det McCrea ville ha, var et system som kunne gi den politiske og administrative ledelsen i departementet strakstilgang til hva politikken var på alle områder, og hvilke fakta, motiver og prioriteringer som lå til grunn. Systemet skulle bistå med kontakt med pressen, og være tilgjengelig for staben også når de var på farten.

Siden den grunnleggende infrastrukturen var på plass – i form av Notes og et lokalt datanettverk – tok det bare et par dager å lage den første prototypen på MINT. Etter tre uker fikk statsråden overvære en demonstrasjon, og etter tretten uker var systemet i bruk. MINT ble døpt "the most sophisticated government IT-system" av The Guardian, fikk toppoppslag i Financial Times, og vant en offentlig utmerkelse innen IT.

MINT gir interne brukere tilgang til dagsaktuelle nyheter, materiale beregnet på parlamentsmedlemmene, taler, pressemeldinger, spesielle briefinger av statsministeren og en interessant kategori døpt "innsigelser" ("rebuttals").

En briefing av statsministeren kan være strukturert i tre avdelinger: anklage (for eksempel fra opposisjonen), fakta og standpunkt. Kategorien "innsigelser" er primært rettet mot mediene, og inneholder dokumenter motivert av et ønske om å si klart fra når regjeringen mener mediene tar feil. Her kan dokumentene sorteres etter institusjon eller journalist.

McCreas motto er å bygge på det som er, gå langsomt fram, men likevel sørge for nødvendige endringer. Notes gjorde Labours valgkamp til en strømlinjet og taktfast operasjon. Nå er håpet at verktøyet skal bidra til å gjøre øvrigheten både var og publikumsvennlig.

Systemet er i stadig utvikling. Men når det skal bygges ut med et grensesnitt mot Internett, er uklart.

Til toppen