Novell advarer SCO mot Linux-søksmål

Tidligere Unix-eier Novell advarer SCO mot Linux-søksmålet mot IBM, og sier SCO risikerer søksmål fra Linux-tilhengere.

Tidligere Unix-eier Novell advarer SCO mot Linux-søksmålet mot IBM, og sier SCO risikerer søksmål fra Linux-tilhengere.

Onsdag ble det kjent at Novell har sendt et skarpt brev til SCO Group med en klar advarsel mot å gå videre med Linux-søksmålet mot IBM.

    Les også:

Novell kjøpte i sin tid Unix fra AT&T, og solgte dem videre til selskapet som i 1995 bar navnet SCO (for "Santa Cruz Operation"). Dette selskapet byttet så navn til Tarantella samtidig med at det solgte Unix-rettighetene videre til Caldera, som i fjor døpte seg om til SCO Group.

Novell har med andre ord selv sittet på alle Unix-rettighetene som SCO Group hevder ligger til grunn for milliardsøksmålet mot IBM. Derfor tillegges Novells syn på søksmålet stor vekt.

I brevet til SCO skriver Novell at SCO ikke besitter de rettighetene det hevder ligger til grunn for søksmålet. Salgsavtalen fra 1995 gjør det klart at Novell beholder mye av opphavsretten til Unix, heter det. Novell hevder videre at SCO Group erkjenner dette implisitt, siden det har rettet flere henvendelser til Novell de siste månedene for å få overført opphavsretten.

SCO avviser denne tolkningen, og hevder at de har fulle rettigheter til Unix. Selskapet vil bare erkjenne at Novell og AT&T fortsatt besitter visse patenter, men at disse ikke er innblandet i søksmålet.

Brevet fra Novell truer SCO med motsøksmål på vegne av Linux-fellesskapet. Novell hevder at SCOs søksmål mot IBM sprer så mye usikkerhet blant kundene at det reduserer omsetningen til selskaper som tjener penger på Linux. Det vil være et rettslig grunnlag å saksøke SCO for å erstatte dette tapet, mener Novell.

Talsmannen Bruce Perens for åpen kildekodefellesskapet sier i en erklæring at Novells utspill er svært positivt.

Brevet fra Novell er publisert på selskapets nettsted: Novell Challenges SCO Position, Reiterates Support for Linux.

Til toppen