Novell ennå ikke i null

Novell er skuffet over ikke å ha levert et nullresultat, selv om underskuddet er kraftig redusert.

Novell er skuffet over ikke å ha levert et nullresultat, selv om underskuddet er kraftig redusert.

Omsetningen i kvartalet fra til 30. april, det andre i Novells regnskapsår, endte på 276 millioner dollar mot 273,9 millioner i samme periode i fjor. Underskuddet ble redusert fra 173,5 millioner dollar til 28,6 millioner.

Underskuddet omfatter store restruktureringskostnader og ekstraordinære nedskrivninger. Driftsresultatet ble minus 6,8 millioner dollar, noe bedre enn de om lag 10 millionene analytikerne hadde forventet.

Skuffelsen over vedvarende negativ drift må ses i lys av at driftsresultatet i samme kvartal i fjor var positivt, 9,8 millioner dollar i pluss.

Novell advarer at det ikke ser for seg noe vesentlig vekst i omsetning i inneværende eller kommende kvartaler. Det er varslet kostnadskutt for å oppnå positiv drift.

Ifølge Wall Street Journal er Novell det amerikanske børsnoterte selskapet det har vært minst lønnsomt å investere i over den siste tiårsperioden. Hadde du lagt inn 1000 dollar i Novell tidlig i januar 1993, ville du sittet igjen med aksjer verdt 117 dollar ved siste årsskifte.

Til toppen