Novell gir skarpt tilsvar til Ballmer

Novell har kunngjort et svar til Microsoft-sjef Steve Ballmers siste kunderundskriv der Linux ble angrepet.

Novell har kunngjort et svar til Microsoft-sjef Steve Ballmers siste kunderundskriv der Linux ble angrepet.

Tidligere denne uka ble det kjent at Microsoft-sjef Steve Ballmer viet sitt siste kunderundskriv til å sammenlikne Linux og Windows med tanke på kritiske faktorer på bedriftsmarkedet, som eierkostnader og sikkerhet. Ikke uventet kom sammenlikning ut til fordel for Windows.

    Les også:

Novell har tatt på seg rollen som Linux-ridder, og kunngjort et svar.

Novell mener noen av undersøkelsene som Ballmer viser til, ikke kan betraktes som fullt ut objektive, blant annet fordi Microsoft har spesifisert konfigurasjonene som skulle sammenliknes, og bevisst lagt opp til opplegg som gir Linux et handikapp.

Andre deler av Novells svar peker på at Ballmer siterer selektivt til Windows' fordel, og utelater avsnitt der det trekkes konklusjoner til Linux' fordel, som for eksempel en Yankee Group-rapport der det faktisk står at Linux gir gunstigere eierkostnader enn Unix og Windows for små selskaper og i andre miljøer med bestemte egenskaper.

Etter å ha gått gjennom flere punkter i Ballmers argumentasjon, trekker Novell fram et annet Microsoft-dokument, selskapets siste rapport til USAs kredittilsyn SEC, der karakteriseringen av Linux er noe mer forsiktig. Dette dokumentet forklarer at Microsoft andel av markedet for systemvare til servere opplevde beskjeden vekst i regnskapsåret 2003–2004, og at årsaken er økt spredning av Linux. Det advarer at dersom tendensen vedvarer, vil det kunne føre til salgsnedgang for Microsofts produkter, med derav følgende omsetningssvikt med reduserte marginer.

Den opprinnelige e-posten fra Steve Ballmer er lagt ut her: Customer Focus: Comparing Windows with Linux and UNIX
.

Svaret fra Novell kan lastes ned her: Novell's response to Steve Ballmer's letter to customers on Linux (289 kB) .

Til toppen