Novell: Gratis pakke til småbedrifter

Novell vil heretter gi bort Small Business Suite med opptil fem lisenser. Pakken omfatter verktøy for drift, sikkerhet og e-handel.

Bestemmelsen om å gi bort pakken Small Business Suite med opptil fem lisenser er fattet sentralt, forteller markedssjef Stig Sjursen i Novell Norge. Han mener det gir gode muligheter for den norske avdelingen til å vinne innpass i et marked den hittil ikke har solgt i.

Pakken er svært omfattende. Den inneholder nettverket NetWare 6, samarbeidsapplikasjonen GroupWise med e-postklient, avtalebok og egenskaper for trådløs kommunikasjon, driftsverktøyet ZENworks og sikkerhetspakken BorderManager med blant annet brannmur.

Videre er det iFolder, iPrint og WebAccess som gjør det mulig med fullverdig tilgang til alle ressurser i nettverket, bare brukeren har en innretning med internettilgang og nettleser.

Det er åpenbart at omkostningene ved å installere en slik omfattende løsning er langt mer enn bare lisensutgiftene til leverandøren. Man må lære å bruke den, og man trenger gjerne hjelp for tilrettelegging. Derfor slår Novell også fast at distribusjonen av gratispakken på fem lisenser skal foregå gjennom autoriserte forhandlere med sertifiserte selgere ("Certified Novell Salesperson 6.5").

– Vi vil også søke andre kanaler, sier Sjursen. – Vi diskuterer med leverandører av blant annet økonomisystemer til småbedriftsmarkedet, for å få til en ordning der disse omkostningsfritt foreslår vår SMB-pakke som gratis tillegg til sitt eget produkt. Siden vår Small Business Suite Starter Pack inneholder egentlig alt en bedrift trenger utenom økonomisystem, bør dette være en interessant løsning for småbedrifter som ønsker å ta i bruk moderne IT-verktøy.

Startpakken fra Novell kan oppgraderes til flere brukere.

– Prisen vi har fått sentralt fra er 1595 dollar for en "Expansion Pack" med fem ekstra lisenser. Etter ti brukere kan man legge til en og en lisens.

Til toppen