Novell har startet nedtellingen for NetWare 6

Vennligere tjenester for vanlige brukere og mer effektive driftsverktøy er hovedargumentene i markedsføringen av NetWare 6 som Novell lanserer 11. september.

Novell forbereder seg på den store lanseringen av NetWare 6 på Network & Interop-konferansen i Atlanta 11. september. Nettoperativsystemet har fått en egen hjemmeside med blant annet gratis nedlasting av beta-verjsonen, i tillegg til mye bakgrunnsmateriale og en liste over hva bedriften kan tjene på å velge NetWare 6 framfor andre systemer, for eksempel Linux eller Microsoft Windows.

Markedsføringen går direkte på forretningsmessige fordeler, og nedtoner det teknologiske. Budskapet er at NetWare bidrar til å sende kostnadene og øke effektiviteten i organisasjonen, både blant brukerne og i avdelingen for IT-drift.

Mottakelsen i amerikansk fagpresse der beta-utgavene har vært testet, er jevnt over svært positiv. Det pekes på hvor enkelt det er å opprette en Novell-server, på håndteringen av alle slags operativsystemer på klientsiden - Windows, Mac og Linux - på integrasjonen av all slags Internett-funksjonalitet, på den modne integreringen av Novells avanserte katalogtjenester eDirectory, på den enhetlige infrastrukturen for alt som har med autentisering og sikkerhet å gjøre, og så videre - og man forespeiles at markedsføringen stort sett vil vise seg å svare til den praktiske erfaringen.

De nye egenskapene i NetWare 6 viderefører prinsipper som ble nedfelt i NetWare 4 tidlig på 1990-tallet, særlig det at nettverk skal kunne organiseres på en logisk måte, som ikke nødvendigvis behøver å være identisk med den fysiske, og at brukerne skal slippe å måtte forholde seg til annet enn det logiske. Det fysiske skal utelukkende være operatørenes domene.

I NetWare 6 tilbyr for eksempel nye og enklere måter for brukeren å forholde seg til både dokumenter og utskrifter på.

På dokumentsiden integreres iFolder, en tjeneste som Novell lanserte i slutten av juni i år, og som vil tilbys også for andre nettsystemer.

iFolder innebærer at brukeren kan organisere alle dokumenter i en egen mappe, og alltid ha tilgang til den aktuelle versjonen av et dokument, uansett om man er online eller ikke, og uavhengig av hvilken maskin man arbeider på i øyeblikket. Fysisk sett finnes filene i flere kopier, lokalt og på ulike servere. iFolder registrerer alle endringer og sørger for at alle kopier oppdateres samtidig. Ryker maskinen din, logger du deg på en annen maskinen, åpner din iFolder-mappe, og har tilgang til alle dokumentene dine. Mens du jobber, kopieres de automatisk til den nye lokaldisken du bruker.

NetWare 6 forener webutskrifter basert på IETFs Internet Printing Protocol (IPP) med katalogtjenesten eDirectory. Du har tilgang til alle skrivere i bedriftens utvidede nettverk, med full oversikt over hvor de befinner seg, hva slags egenskaper de har, og hva slags tilstand de er i. Du kan sende en tegning til en fargeskriver hos kunden selv du mangler driveren til den nye skriveren: NetWare 6 installerer den automatisk og gjør skriveren tilgjengelig i Windows på vanlig måte.

Novell mener at utskriftsfunksjonen og iFolder er eksempler på hvordan vennlige tjenester for vanlige brukere også bidrar til å redusere belastningen på driftspersonalet.

I mer spesifikke argumenter på driftssiden, griper Novell blant annet fatt i lagringsproblematikken. NetWare 6 tilbyr en oppgradert versjon av Novell Storage Services, der opptil 32 servere kan klynges i et eget lagringsnett og håndtere filer så store som 6 terabytes. Andre nye egenskaper er filkomprimering som kan doble den faktisk tilgjengelige lagringskapasiteten, og filsletting etter spesifikasjonen i den amerikanske Green Book File Security.

Novell har prøvd å frigjøre seg fra oppfatningen av NetWare som taperen i kampen mot Windows både ved å tilby stadig flere eDirectory-baserte tjenester på andre plattformer enn sin egen, og ved å gjøre NetWare til et ikkeovergripende system tilpasset heterogene nettverk. Utfordringen nå er velkjent for mange slitere i motbakke: Teknologien og løsningene ser ut til å være utmerkede og til dels overlegne, men man er verken markedsleder eller "kul".

Til toppen