Novell holdt timeplanen

Novell lanserte i slutten av forrige uke NetWare 5, faktisk ti dager før planen. Den nyeste utgaven av NetWare skal være kraftigere, mer fleksibel og tettere knyttet til Internett.

Novell lanserte i slutten av forrige uke NetWare 5, faktisk ti dager før planen. Den nyeste utgaven av NetWare skal være kraftigere, mer fleksibel og tettere knyttet til Internett.

Novell har greid det Microsoft drømmer om: å overholde timeplanen i forbindelse med lanseringen av et operativsystem. NetWare 5 har likevel mange nye egenskaper og funksjoner.

Den viktigste nyheten i Novell NetWare 5 er ifølge Ivar Lyse, produktsjef ved Novell Norge, at nettverksoperativsystemet (NOS) er 100 prosent TCP/IP-basert og dermed tilpasset Internett. NOS-et har likevel fortsatt støtte for IPX (Internet Packet Exchange), noe som gjør at det kan brukes sammen med eldre NetWare-servere. I tillegg erstatter SLP (Service Location Provider) SAP (Service Advertising Protocol), noe som skal begrense nettverkstrafikken med opptil 30 prosent.

NetWare 5 har fått en helt ny kjerne som skal gi bedre utnyttelse av multiprosessorsystemer (SMP - Symmetric Multi Processing). Bruken av beskyttede minneområder for applikasjonene skal også være forbedret.

Ifølge Lyse er en virtuell Java-maskin (JVM) delvis bygget inn i kjernen. Dette skal gi 2,5 til 5 ganger så rask eksekvering av Java-kode enn konkurrerende servere.

NetWare 5 har fått et nytt 64-bits filsystem, NSS (Novell Storage Services), som skal rette opp endel av problemene som brukere av tidligere utgaver av NetWare har slitt med. Blant annet skal "mountingen" av store harddisker ta betydelig kortere tid enn tidligere. Hvert volum skal kunne ha opptil 2^64 filer (~18 500 000 000 000 000 000) og filstørrelsen kan være på opptil 8 terabytes. Filstyringen er journalbasert.

Også skrivertjenesten er forbedret. NDPS (Novell Directory Print Services) skal gi helautomatisk installasjon av skrivere, ved at den selv oppdager hvilke skrivere som er tilkoblet nettverket. NetWare 5 har også støtte for I/O-standardene I2O og Hot Plug PCI.

For utvikling av applikasjoner til NetWare er det nå laget en ny programutviklingspakke (SDK - Software Development Kit) med støtte for en rekke åpne standarder, blant annet Java, CORBA (Common Object Broker Request Architecture) , LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) og C/C++.

Ifølge Tor Østensen, administrerende direktør for Novell Norge, er det likevel de katalogbaserte tjenestene som er Novells kronjuvel. Disse tjenestene skal ifølge Novell redusere de totale kostnadene forbundet med nettverksadministrasjon og drift med inntil 60 prosent, sammenliknet med et nettverk basert på applikasjonsservere som ikke er baserte på en katalogtjeneste.

Østensen forteller at NetWare 5 er blitt grundig betatestet (det er levert ut 350.000 betakopier) og at Novell selv bruker det nye NOS-et på en rekke av serverne i sin egen organisasjon.

Alle Novell-produktene er ifølge Aberdeen Group 100 prosent klargjort for tusenårsskiftet.

Til toppen