Novell i pluss

Nettjeneste- og Linux-selskapet Novell økte omsetningen, og fikk endelig et lite overskudd.

Nettjeneste- og Linux-selskapet Novell økte omsetningen, og fikk endelig et lite overskudd.

I kvartalet fram til 31. januar, det første i selskapets regnskapsår, økte Novell omsetningen med 3 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 267 millioner dollar. Resultatet ble vendt fra minus 12 millioner dollar til pluss 10 millioner, tilsvarende 0,03 dollar per aksje.

Resultatet var i samsvar med analytikernes forventning, omsetningen var litt i under kant.

Selskapets ledelse slo fast at tallene var "oppmuntrende", og at markedet fortsatt er "utfordrende".

Novells omsetning består i hovedsak av vedlikehold og tjenester knyttet til programvare, deretter av lisensinntekter. Vedlikehold og tjenester økte med 7 prosent til 212 millioner dollar, mens omsetningen av nye lisenser falt 10 prosent til 55 millioner dollar.

I november i fjor kjøpte Novell den tyske Linux-leverandøren SUSE.

Overskuddskvartalet bryter en lang rekke med kvartaler der Novell bare har tapt penger. Siden 2001 er det bare januarkvartalet 2002 som har gått i pluss.

Til toppen