Novell investerer i Red Hat og VPN-selskap

Novell har kjøpt andeler for til sammen 15 millioner dollar i fem trendy Internett-selskaper. Motytelsen er at disse bidrar til å utvikle produkter som fremmer Novells katalogtjenester NDS.

Novell har kjøpt andeler for til sammen 15 millioner dollar i fem trendy Internett-selskaper. Motytelsen er at disse bidrar til å utvikle produkter som fremmer Novells katalogtjenester NDS.

De fem selskapene er:

  • Linux-distributøren Red Hat
  • VPN-leverandøren (virtuelle private nett) Indus River, kjent for RiverWorks-produktene
  • Edgix, et selskap som tar sikte på å utvikle teknologi som lar Internett-tilbydere levere raskere Internett-aksess på en annen måte enn bare å satse på større båndbredde
  • Food.com, et nettsted der du kan bestille mat fra en rekke restauranter i USAs storbyer og få brakt den hjem til deg.
  • WR Hambrecht, et nettsted for online børsintroduksjoner

Edgix ble grunnlagt tidligere i år av tre Novell-veteraner: Kyle Powell og Drew Major betraktes som skaperne av Netware. Mark Hurst laget for over tjue år siden en teksteditor som etter hvert ble til tekstbehandleren WordPerfect.

Seinere samarbeidet han med Powell og Major om videreutviklingen av Netware og IPX-protokollen. Alle tre har informatikkutdanning fra Brigham Young-universitetet i Utah. Edgix har kontorer i Orem (hjembyen til Novell og WordPerfect) og i New York.

Ideen til Edgix er at økt båndbredde vil ha samme virkning som flere motorveier. Det vil oppstå flaskehalser uansett, og det trengs følgelig teknologi for å komme rundt eller forebygge flaskehalser. Blant Novell-produktene selskapet vil utvikle videre, er mellomlagringssystemet ICS (Internet Caching System).

Samarbeid om produktutvikling er en del av motivet for investeringen i Indus River, der også MCI WorldCom går inn som aksjonær. VPN-produktet RiverWorks bygger på regelbasert styring og er svært interessant for Novell som satser på katalogtjenesten NDS for å etablere en sikker nisje før Microsoft får fotfeste med sin konkurrerende Active Directory. MCI går inn i Indus River blant annet fordi datterselskapet UUNet bruker RiverWorks.

Novell har ikke villet si noe om hvordan de 15 millionene dollar fordeler seg på de ulike selskapene.

Til toppen