Novell: IP Viktigst for neste NetWare

Neste generasjon av nettoperativsystemet til Novell er inne i betafasen. Det vil ha IP i kjernen, men fortsatt betjene IPX. Dessuten vil det støtte klynger på opptil 16 flerprosessor-servere.

Neste generasjon NetWare betegnes inntil videre med kodenavnet Moab. Selv om Novell fokuserer på Internett og IP, forsikrer selskapets talsmenn at nettoperativsystemet vil støtte den hevdvunne proprietære protokollen IPX "de neste hundre år".

Moab vil ha innebygget støtte til flerprosessor-tjenere. Det skal integreres med katalogtjenesten NDS (Network Directory Services) for å styre IP-adresser og skal støtte et rammeverk for Java-tjenester. Den første beta-utgaven vil være klar 1. november. Det er ventet to beta-utgaver til før den endelige utgaven sendes ut på markedet i midten av 1998, ifølge Novell.

En viktig egenskap ved Moab vil være klynger (clusters). Novells klyngeteknologi er kjent under navnet Wolf Mountain, og ble kjent i løpet av den såkalte Brainshare-konferansen sist vår. Det første produktet på grunnlag av denne teknologien er foreløpig døpt Orion, og utgjør et tillegg til Moab.

Orion vil kunne støtte opptil 16 flerprosessor Intel-baserte tjenere, og få dem til å stå fram som ett system overfor resten av nettverket. Systemstyring skjer med utgangspunkt i NDS.

Ifølge Novell vil Orion by på belastningsbalansering (load balancing), tjener-overtakelse ved svikt (server failover) og applikasjonsovertakelse ved svikt (application failover), samt restart. Orion skal støtte Novells PCI-baserte teknologi HotPlug, og nettprotokollene IP og IPX. Beta-testing av Orion innledes etter årsskiftet. Planen er at produktet skal nå markedet i løpet av annet halvår. Priser er ikke kjent ennå.

Til toppen