Novell-kundene venter på nytt system

Novell-tallene var bedre enn antatt, men viser også at kundene venter på Open Enterprise Server.

Novell-tallene var bedre enn antatt, men viser også at kundene venter på Open Enterprise Server.

Novell har kunngjort tall for kvartalet fram til 31. januar, det første i selskapets regnskapsår.

Sammenliknet med samme kvartal for ett år siden økte omsetningen med 8,6 prosent til 290 millioner dollar. Analytikernes konsensus var 285 millioner dollar.

Det bokførte resultatet omfatter en overføring av 536 millioner dollar fra Microsoft etter et forlik mellom de to selskapene, som fratrukket skatt og advokathonorarer innebærer en nettogevinst på 448 millioner dollar. Resultatet er 392 millioner dollar, tilsvarende 0,90 dollar per aksje.

Fratrukket Microsoft-pengene, omstruktureringskostnader og andre ekstraordinære poster er resultatet 10 millioner dollar, tilsvarende 0,03 dollar per aksje. Det er mer enn de 0,02 dollar analytikerne hadde ventet.

Hadde dollaren holdt stand mot euroen og andre valutaer, ville omsetningen vært 10 millioner dollar lavere, og resultatet 2 millioner dollar lavere, går det fram av selskapets redegjørelse.

Suse Linux bidro med en omsetning på 15 millioner dollar. Toppsjef Jack Messman sa seg skuffet over dette, og også over at Netware-omsetningen burde vært større. Hans forklaring er at kundene venter på fellespakken Open Enterprise Server som kommer i salg i mars, og der kundene får både Linux og Netware i en samordnet pakke.

Et lyspunkt var den store framgangen innen IT- og driftsløsninger, der omsetningen vokste med 19 prosent til 57 millioner dollar.

Under presentasjonen fikk Messman spørsmål om Suns utspill med å gjøre Solaris til åpen kildekode.

– Jeg ser verken fordel for dem eller smerte for oss, svarte han.

    Les også:

Til toppen